LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Rocaciuc Victoria

Profesor de istoria artelor plastice și muzicale, grad didactic Superior

Membrul titular al UAP, Secţia Pictură

Membru AIS

Doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător

Formarea:

2002-2005 Institutul Patrimoniului Cultural, Studiul Artelor, coordinator Tudor Stăvilă

1997-2002 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, secţia Pictură, licenţă

1993-1997 Colegiul de Arte Plastice  “A. Plămădeală”, pictor-pedagog

1988-1993 Şcoala de Artă “A. Scisev”