LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Melenciuc Mihail

Profesor chimie, grad didactic Superior

Profesor de biologie, grad didactic Doi

 

Formare:

Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de biologie şi chimie, Specialitatea biologie și chimie, anul absolvirii – 2003;
Studii în doctorantură IGFP al AŞM, doctor în ştiinţe.