LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Ghimpu Oxana

Profesor de profil Grad didactic Unu

Membru titular al UAP, secţia Pictură

Formarea:

2006 – 2007 Diplomă de masterat în pictură, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Chişinău, Republica Moldova

2002 – 2005 Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice. Specialitatea: Pictură

2000 – 2002 Universitatea de Nord, Baia Mare. Specialitatea: Pictură şi Artă Murală

1995 – 2000 Liceul Republican de Arte Plastice „Igor Vieru”