LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Gherasimov Anatolie

Profesor de profil

Membru UAP

Grad didactic Doi

2015                  Membru titular, Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova

1996-2001        Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice  orașul Chișinău

                           artist plastic, grafician,  profesor

1985-1992        Colegiul Republican Arte Plastice ”A. Plămădeală” orașul Chișinău