LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Edu-Tomaș Inga

Director adjunct pentru educație (activitate expozițională)

Profesor de profil

Membru UAP

Grad didactic Doi

Formare:

2015-2017    Studii de Master, specialitatea Management în Arte, Universitatea Pedagogică de Stat “ Ion 

                     Creangă”, Chișinău, Rep. Moldova

1996-2001     Universitatea Pedagogică de Stat, facultatea de Arte plastice și Design ”Ion Creangă” 

                     Chişinău, Rep. Moldova

1989-1996     Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru”, Chișinău, Rep. Moldova