LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Dolință Dina

Profesor de profil, Grad didactic Unu

Formarea:

1985- 1992   Universitatea Pedagogică de Stat  „I. Creanga”, Arta plastică și desen liniar

1977 – 1981  Școala Republicană de Arte Plastice „I.E. Repin”,  Predarea desenului și desenului liniar