LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Regulamentul cu privire la examenele naţionale de absolvire a gimnaziului