LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Promoția 2016

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE 
"Igor VIERU"