LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Promoția 2014

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE 
"Igor VIERU"