LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Promoția 2011

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE 
"Igor VIERU" 

 

Nr.d/o Numele, prenumele elevului Profesor de specialitate Studii universitare

1.

BACAL Maxim

Stanislav BABIUC

-

2.

BRIA Elena

Stanislav BABIUC

Federaţia Rusă, Sankt Petersburg. Academia de Arte „I.E.REPIN”, Facultatea Pictură.

3.

CHIRIAC Marcela

Stanislav BABIUC

Austria. Viena. Academia de Arte.Arte libere.

4.

FLEAGHINA Anastasia

Stanislav BABIUC

Rep. Moldova, Chişinău. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Facultatea Scenografie.

5.

MARINESCU Ana -Virginia

Stanislav BABIUC

Rep. Moldova, Chişinău. Universitatea de Stat de Medicină „N.Testemiţanu”. Chirurgie.

6.

PEREPELIUC Cristian

Stanislav BABIUC

Rep. Moldova, Chişinău. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Teatru. Păpuşar.

7.

RABEI Georgeta

Stanislav BABIUC

Rep. Moldova, Chişinău. Universitatea Pedagogică „I. Creangă”.Facultatea Arte Plastice şi Design.

8.

UNGUREANU Gavriil

Stanislav BABIUC

-

9.

VENIERU Ana

Stanislav BABIUC

Rep. Moldova, Chişinău. Universitatea Pedagogică „I. Creangă”.Facultatea Arte Plastice şi Design.

10.

COSTRU Ionela

Vasile DIDIC

Rep. Moldova, Chişinău. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Facultatea Grafică.

11.

DUBIN Nicolae

Vasile DIDIC

România, Bucureşti. Universitatea de Arhitectură „Ion MINCU”, Facultatea Design de Produs (industrial).

12.

GAJOS Adriana-Mirabela

Vasile DIDIC

Rep. Moldova, Chişinău. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Facultatea Grafică.

13.

MALAI Roman

Vasile DIDIC

Rep. Moldova, Chişinău. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Facultatea Scenografie.

14.

MANOLACHI Ion

Vasile DIDIC

Rep. Moldova, Chişinău. Universitatea Pedagogică „I. Creangă”,Facultatea Design interior.

15.

NICORICI Diana

Vasile DIDIC

Rep. Moldova, Chişinău. Universitatea Pedagogică „I. Creangă”.Facultatea Design grafic.

16.

ŞARPE Mihail

Vasile DIDIC

Rep. Moldova, Chişinău. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Facultatea Scenografie.

17.

TOMACINSCHI Mihai

Vasile DIDIC

Rep. Moldova, Chişinău. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Facultatea Design Interior.

18.

VASINA Anna

Vasile DIDIC

Rep. Moldova, Chişinău. Universitatea Pedagogică „I. Creangă”.Facultatea Arte Plastice şi Design.