LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

ORAR Ciclul gimnazial si liceal Anul de studii 2021-2022