LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Literatura română

Nr.o. Autorul Denumirea cărţii Anul ed. Nr. exemplare
1 Adam Sergiu Chipuri şi voci. Roman 1984 1
2 Afanasiu Sergiu Învăţăm culorile 2012 1
3 Agărbiceanu Ion Fefeleaga 1997 1
4 Agărbiceanu Ion Fefeleaga 2003 1
5 Agărbiceanu Ion Faraonii 2002 1
6 Alecsandri Vasile Opere vol. 1 1991 2
7 Alecsandri Vasile Opere vol. 3 1991 5
8 Alecsandri Vasile Opere vol. 4 1992 5
9 Alecsandri Vasile Opere vol. 5 1992 10
10 Alecsandri Vasile Înşiră-te mărgărite 2000 1
11 Alecsandri Vasile Chiriţa în Iasi sau două fete ş-o neneacă 2003 1
12 Alecsandri Vasile Balta -Albă 1995 1
13 Alecsandri Vasile Poezii alese 1990 1
14 Alecsandri Vasile Poezii 1961 1
15 Alecsandri Vasile Înşiră-te mărgărite Poezii 1996 4
16 Alecsandri Vasile Muntele de foc. Proză 1998 1
17 Alecsandri Vasile Dridri. Proză 1998 1
18 Alecsandri Vasile Despot Vodă. Fîntîna Blanduziei 2003 1
19 Alecsandri Vasile Poezii 2000 4
20 Alecsandri Vasile Poezii 1996 1
21 Alexandrescu Grigore Suvenire şi impresii. Meditaţii. Elegii 1995 3
22 Alexandrescu Grigore Poezii. Proză. Antologie. 1980 1
23 Andersen H.Cr. Regina fulgilor de nea 1990 3
24 Andreescu George Iliada, Odiseea, Eneida 2003 2
25 Anghel Petre Sita lui Mamona. Roman 1980 1
26 Anghel Dimitrie Versuri şi proză 1989 1
27 Anghel Paul Zăpezile. Roman 1984 1
28 Arghezi Tudor Cuvinte potrivite 1997 1
29 Asachi Gheorghe Opere. Vol. 1 1991 2
30 Asachi Gheorghe Opere. Vol. 2 1991 1
31 AŞM Grogore Vieru, poetul 2010 1
32 Bacovia George Plumb 1996 3
33 Bălcescu Nicolae Românii supt Mihai-voievod Viteazul 1998 1
34 Balzac de Honore Istoria celor treisprezece. 1993 1
35 Balzac de Honore Femeia de treizeci de ani 1993 1
36 Bănescu Florin Tangaj. Roman 1980 1
37 Barber Nicola Incendii şi inundaţii 2002 1
38 Barbu Ion Joc secund. Poezii 2003 2
39 Barbu Eugen Săptămîna nebunilor 1996 2
40 Bărbuceanu C. Samsarul. Roman 1975 1
41 Becker Genevieve Recordurile animalelor 2008 1
42 Belicov Serafim Vameş. Poeme 1991 2
43 Belicov Serafim Procesul lui Narcis. Poezii 2000 1
44 Beşleagă Vladimir Zbor frînt 1992 1
45 Beşleagă Vladimir Durere. Roman 2007 1
46 Blaga Lucian Poezii 1992 6
47 Blandiana Ana Sertarul cu aplauze 1998 1
48 Bobînă G. Grigore Ureche 1991 1
49 Bogza Geo Cartea oltului 1997 1
50 Bolintineanu Dimitrie Legende istorice 1995 6
51 Borodina Lidia Viaţa secretă a celor mai uluitoare fiinţe 2003 1
52 Botezatu Gr. La izvoare 1991 1
53 Botezatu Gr. Basme populare româneşti 2003 1
54 Botezatu Grigore Coroana de aur 2007 2
55 Botnaru Leo Umbra ca martor.Articole.Eseuri 1991 2
56 Brăescu Mariana Treizeci de eseuri despre M. Brăescu 2006 1
57 Brăescu Mariana După faptă şi răsplată 2005 1
58 Brăescu Mariana Londra de la 3 la 5 2005 1
59 Brăescu Mariana Îmi amintesc şi îmi imaginez 2005 1
60 Brăescu Mariana Profesor de... Admitere 2005 1
61 Brăescu Mariana Pronto-agent particula sau MareaLovitură 2005 1
62 Brahaş Cornel Morţii nu ştiu drumul spre casă. Roman 1990 1
63 Brătescu-Voineşti I.Al. Opere Vol. 1 1994 2
64 Bulat Eugenia La Putna mi-e drumul. Poezii 1996 1
65 Busuioc Aureliu Concert. Poezii 1993 12
66 Bulat Maria Dor de omenie 1990 1
67 Călinescu George Viaţa lui Mihai Eminescu 1989 3
68 Călinescu George Ion Creangă. Viaţa şi opera 1989 1
69 Caragiale Mateiu I. Crai de Curte-Veche 2003 1
70 Caragiale Mateiu I. Sub pecetea tainei 1994 1
71 Caragiale I.L. Pagini alese 2003 4
72 Caragiale I.L. Momente şi schiţe 2003 3
73 Caragiale I.L. Nuvele 2003 1
74 Caragiale I.L. Teatru 2009 10
75 Caragiale I.L. La Hanul lui Mînjoală 1998 3
76 Caragiale I.L. O scrisoare pierdută 1996 3
77 Caragiale I.L. O făclie de Paşte 1992 13
78 Caragiale Mateiu I. Remember 1990 1
79 Cârmacea Ioan Muntele. Roman 1985 1
80 Chicet Isidor Măgura cu fagi. 1991 4
81 Cibotaru Arhip Aciastă inimă 2007 1
82 Ciobanu Radu Herazlii. Roman 1983 1
83 Ciocanu Aurel Iubind 1991 1
84 Ciocanu Anatol Pasărea speranţei. Poezii 2007 1
85 Ciocanu Ion Reflecţii şi atitudini 1992 10
86 Ciocanu Ion Dreptul la critică 1990 2
87 Ciocanu Ion Atît de drag... 1995 5
88 Ciocoi Gheorghe Steaua Eminescu 1991 1
89 Cioculescu Şerban Viaţa lui I.L. Caragiale 1992 6
90 Ciuhrii-Moraru Tamara Folosirea culturii. Teorii şi contribuţii româneşti. 1999 1
91 Cizek Eugen Secvenţă romană. Mijl. sec. 1 al erei noastre 1986 1
92 Cocîrlă Pavel Tîrgurile sau oraşele Moldovei în epoca feudală. Sec. XV-XVIII 1991 2
93 Constantinescu V. Dicţionar de cultură poetică. Eminescu 2010 1
94 Conţescu Ion Columna trăiană 1990 1
95 Coşbuc G. Moartea lui Fulger 1990 2
96 Coşbuc G. Cîntece de vitejie şi alte poezii 1992 11
97 Coşbuc G. Poezii 1982 2
98 Coşbuc G. Fire de tort 1998 2
99 Coşbuc G. Balade şi idile 2003 1
100 Costenco Nicolai Urmaşilor Versuri 2007 1
101 Costenco Tamara Ciuperci din Moldova 2004 1
102 Costin Miron Letopiseţul Ţării Moldovei 1979 1
103 Costin Nicolae Scrieri în 2 vol. Vol. 1. 1990 1
104 Cozari Tudor Fluturii.Mică enciclopedie 2008 1
105 Cozari Tudor Insectele. Mică enciclopedie 2008 1
106 Creană Ion Pupăza din tei 1989 1
107 Creangă Ion Poveşti. Povestiri. Amintiri din copilarie 2012 3
108 Creangă Ion Poveşti. Amintiri. Povestiri. 1992 2
109 Creangă Ion Amintiri din copilărie. Poveşti 2010 2
110 Creangă Ion La cireşe 1990 1
111 Creangă Ion Opere în 2 vol. 1989 7
112 Creangă Ion Povestea porcului 1996 1
113 Creangă Ion Punguţa cu doi bani 1990 2
114 Creangă Ion Poveşti 2007 1
115 Creangă Ion Povestea lui Harap Alb 1998 1
116 Creţia Petru Eminescu editat şi comentat 1994 1
117 Creţu Larisa Plantele alimentare 2005 1
118 Dabija Doina Bucurii înlăcrimate. Poezii 2003 1
119 Dabija Nicolae Bezna vine de la răsărit 2005 2
120 Dabija Nicolae Moldova de peste Nistru-vechi pămînt strămoşesc 1990 1
121 Dabija Nicolae Domnia lui Ştefan cei Mare 1991 2
122 Dabija Nicolae Pe urmele lui Orfeu 1990 1
123 Dabija Nicolae Fulger înrourat. Poezii 2005 1
124 Damian Elena Spulber. Proză. Dramaturgie 2007 1
125 Damian Liviu Sunt verb. Poezii 1990 1
126 Dan-Ion Vlad Cîntec pentru Daria. Roman 1981 1
127 Darie Pavel Dor de mamă 2000 1
128 David Aurel Secerişul sec 1987 1
129 Davilă Alexandru Vlaicu Vodă. Balada strămoşilor 2003 3
130 Defoe Daniel Robinson Crusoe 2009 1
131 Delavrancea B. Domnul Vucea 1980 1
132 Delavrancea B. Luceafărul. Dramă în V acte 1980 1
133 Delavrancea B. Palatul de cleştar 1993 1
134 Delavrancea B. Hagi Tudose 2003 2
135 Delavrancea B. Apus de soare 2003 1
136 Delavrancea B. Sultănică 1993 3
137 Delavrancea B. Hagi-Tudose. Nuvele şi schiţe 2011 2
138 Delavrancea B. Apus de soare 1998 5
139 Delavrancea B. Între vis şi viaţă 1997 5
140 Delavrancea B. Bunicul. Bunica 1983 1
141 Deleanu Liviu Poezii 1991 3
142 Deleanu Baca Drumeţia noasctră 1992 8
143 Deleanu Liviu Ciocîrlii printre copii 2000 1
144 Diaconescu Mihail Adevărul retorului Lucaci. Roman 1991 1
145 Diaconu Mircea Şugubina. Povestiri 1977 1
146 Dimisianu Gabriel Repere. Critică literară 1990 1
147 Docttoreanu Isidor În amintirea lui Grugore Vieru 2010 1
148 Dolgan Mihail Grigore Vieru, adevărul 1990 1
149 Donici Alecu Scrieri 1977 1
150 Druc Emil De cîte ori suspinul... Scrisori de dragoste 1991 1
151 Druţă Ion Frunze de dor 1990 3
152 Druţă Ion Opere în 4 vol. 1990 6
153 Druţă Ion Vatra blajinilor 2007 1
154 Druţă Ion Pomul de la răscruce 2003 2
155 Druţă Ion Opere. Vol. II, III. 2009 2
156 Duda Virgil Romănia. Sfîrşit de decembrie 1991 1
157 Dudiţă Florea Incursiune în labirintul diplomaţiei 2007 1
158 Dumbrăveanu Victor Galopul cailor de lut. Nuvele 1991 1
159 Dumbrăveanu Victor Casa cu faţa spre ispită. Roman 1993 2
160 Dumitriu Petru Cronică de familie. Roman 2003 2
161 Duval Maria Alba ca zăpada şi cei şapte pitici 2012 1
162 Editura Eduard Basme de Noapte Bună 2007 1
163 Edmondo de Amices Cuore 1992 2
164 Eftimiu Victor Cocoşul negru 1997 1
165 Eliade Mircea Meşterul Manole 1992 9
166 Eliade Mircea Nunta în cer1996 1995 5
167 Eliade Mircea La ţigănci şi alte povestiri 1996 1
168 Eliade Mircea Istoria credinţelor şi ideilor religioase V. 3 1992 1
169 Eminescu Mihai Poezii. Publicistică. 2012 2
170 Eminescu Mihai Poezii. În 2 vol. 2007 3
171 Eminescu Mihai Poezii 2003 2
172 Eminescu Mihai Pagini alese 2005 2
173 Eminescu Mihai Poezii 2006 1
174 Eminescu Mihai 90 de poezii 1991 1
175 Eminescu Mihai Poezii 1998 2
176 Eminescu Mihai Luceafărul 2007 1
177 Eminescu Mihai Poezii 1996 1
178 Eminescu Mihai Proză 2008 2
179 Eminescu Mihai Opera literară 1992 11
180 Eminescu Mihai Poezii inedite 1992 2
181 Eminescu Mihai Scrisori 1991 1
182 Eminescu Mihai Călin 1989 7
183 Eminescu Mihai Publicistică. Referiri critice 1990 1
184 Eminescu Mihai Opere. Vol. VII 1981 1
185 Eminescu Mihai Există dreptate? 1994 1
186 Eminescu Mihai Un veac de nemurire 1991 1
187 Eminescu Mihai Frumoasa lumii 1998 1
188 Eniceicu Octavian Harlaşa şi satul. Povestiri 1991 1
189 Esinencu Nicolae Scrieri alese în 4 volume. 1999 4
190 Esinencu Nicolae Borcane cu aer. Poezii de duminică 1992 3
191 F/a Parlamentul independenţei 2010 1
192 F/a Cartea celor mai uluitoare comparaţii 2007 1
193 F/a Большая книга тестов 2006 1
194 F/a Povestea lui Aliman 1992 5
195 F/a Basme fermecate 1991 1
196 F/a Motanul încălţat 2012 1
197 F/a Scufiţa Roşie 2012 1
198 F/a Răţuşca cea urâtă 2012 1
199 F/a Храбрый портняжка 2012 1
200 F/a Norocul omului. Poveste populară 2005 1
201 F/a Ridichea. Poveste populară 2003 1
202 F/a Păsările lumii. Enciclopedie p-u copii 2001 1
203 Feuchtwanger Lion Ducesa slută 1993 1
204 Filimon Nicolae Ciocoii vechi şi noi 1012 2
205 Filip Iulian Fir de nisip. Poezii 1991 4
206 Filipescu Lucreţia Cursa de dimineaţă. Schiţe şi legende 1991 3
207 Fraţii Grimm Alba ca Zăpada 2006 1
208 Fusu Dumitru Mai sincer decât cel nanăscut. Poezii 1997 1
209 Galaicu-Păun Emilian Levitaţii deasupra hăului. Poezii 1991 1
210 Gane Privighetoarea socolei Povestiri 1990 1
211 Gârleanu Emil Nuvele şi schiţe 1997 4
212 Gărleanu Emil Din lumea celor care nu cuvântă 1990 3
213 Gavrina S.E. O carte de teste pentru cei mici. 2006 1
214 Georgescu Paul Natura lucrurilor. Roman 1986 1
215 Gescu Clima Mihai Eminescu cuget pedagogic 1991 1
216 Ghaucer G. Povestirile din Canterburg 1993 3
217 Gheorghiţă Ion Viaţa în continuare. Scrieri dramatice 1991 5
218 Gheorghiţă Ion Dans de piatră. Poezii 1991 1
219 Gheţie Ion Sos. Roman 1991 7
220 Ghibu Onisifor Oameni între oameni. Amintiri 1990 2
221 Ghibu Onisifor Unitatea românească şi chestiunea Basarabiei 1995 4
222 Gilbert Henry Robin Hood 2010 1
223 Glanville Brian Olimpicul. Roman 1989 1
224 Goga Octavian Poezii 2012 2
225 Goga Octavian Ne cheamă pământul 2001 1
226 Goga Octavian Ideea naţională. Proză. 2004 1
227 Goga Octavian Poezii 1992 1
228 Goga Octavian Poezii 1992 1
229 Goga Octavian Ne cheamă pămîntul 1992 1
230 Goga Octavian Poezii, Proză 1990 2
231 Goga Octavian Poezii 1998 3
232 Goma Paul ALTINA grădina scufundată. Roman. 1998 1
233 Gonţa Ch. Ţara Moldovei şi imperiul Osman (sec. XV-XVI) 1990 1
234 Grama Dimitrie "Bastian" şi alte confidenţe. Poezii 2005 1
235 Grigore Ureche Litopisetul ţării Moldovei 1990 1
236 Grigorescu Boris Caietele SARMIS Versuri 1990 4
237 Gronov Elena Preţul nemărturisit al zilelor. Roman 1978 1
238 Hasdeu Iulia. Prinţesa fluture 1990 2
239 Hasdeu Bogdan Petr. Scrieri. Vol. 1-2. 1003 3
240 Hasdeu Bogdan Petr. Răzvan şi Vidra 1992 5
241 Hasdeu Bogdan Petr. Răzvan şi Vidra. Ioan Vodă cel cumplit. 2012 2
242 Hasdeu Bogdan Petr. Proză. Dramaturgie 1997 4
243 Hasdeu Bogdan Petr. Teatru 1982 2
244 Hazin Mihai Carmen, sora Zamfirei. Nuvela 1991 1
245 Holban Anton O moarte care nu dovedeşte nimic. Ioana 1996 3
246 Holban Nicolae Reporter de cursă lungă. Povestiri 1983 1
247 Hristov Horia Cîinele care păzeşte somnul. Poezii 2005 1
248 Iancu Vasile Sosire tardivă. Roman 1992 1
249 Ioana Nicolae Vizita la domiciliu. Roman 1989 1
250 Ionescu Dunăraru N Vacanţă de şantier 1989 1
251 Ionescu Nae Roza vînturilor 1993 5
252 Ioniţă Maria Drumul urieşilor. Basme, legende 1986 1
253 Iorga Nicolae Istoria Bisericii Româneşti in 2 vol. 1930 2
254 Iorga Nicolae Istoria lui Mihai Viteazul Vol. 1-2 1992 3
255 Iorga Nicolae O viaţă de om asa cum a fost. Vol 1-3 1991 12
256 Iorga Nicolae Oameni care au fost. Biografii 1990 2
257 Isanos Magda Confesiuni lirice 1989 1
258 Istrati Lida Scara. Nuvele 1990 2
259 Istrati Lida Goană după vînt. Roman 1992 1
260 Istrati Panait Spovedanie pentru învinşi 1991 1
261 Istrati Panait Ciulinii Bărăganului, Proză 2003 4
262 Istrati Panait Copilăria lui Adrian Zografi. 1996 1
263 Istru Bogdan Vocea memoriei 2007 1
264 Kastner Erich Secretul celor două Lotte 1991 1
265 Kogălniceanu M. Scrieri literare, sociale şi istorice 1997 1
266 Labiş Nicolae Pagini alese 2000 1
267 Lăncrănjan Ion Cum mor ţăranii Roman 1991 1
268 Lari Leonida Al doilea val. 1993 1
269 Lari Leonida Anul 1989 1990 16
270 Lari Leonida Dulcele foc 1991 10
271 Lavreniov Boris Gravură în lemn. Roman 1966 1
272 Lawrence D.N. Curcubeul 1992 5
273 Lazu Ion Curtea interioară. Roman 1983 1
274 Lefevre A.M. ş.a. Hansel li Gretel 2007 1
275 Lehoucq R. ş.a. Legile lumii 2009 1
276 Lewis C.S. Leul, vrăjitoarea şi garderoba 1993 4
277 Logos Dafnis şi Cloe 1990 1
278 London Jack Colţ Alb 1997 1
279 Lovinescu Eugen Mite. Bălăuca. 1995 3
280 Lovinescu Eugen Zburătorul. Agende literare 1993 1
281 Lungu Eugen Poeţi de pe vremea lui Eminescu 1990 3
282 Lungu-Ploae Raisa Scrieri alese 1991 3
283 Lupan Ana Flori de toamnă 2007 1
284 Macedonski Alexandru Excelsior 2005 2
285 Madan Gheorghe Lumina umbrelor 2007 1
286 Maiorescu Titu Critice 1990 1
287 Mălăncioiu Ileana Călătorie spre mine însămi. Povestiri 1987 1
288 Malarciuc Gheorghe Din moşi strămoşi 1990 2
289 Mămăligă Dumitru Eminescu şi Veronica 2006 1
290 Mânăscurtă Ioan Înnodarea lui ceva cu altceva 2006 1
291 Maniu Adrian Versuri în proză 1983 1
292 Maniu Nastasia Drumul către Mund Eluez. Poezii 1991 2
293 Marinat Alexei Scrieri alese 1991 4
294 Matcovschi Dumitru Imne şi blesteme 1991 4
295 Matcovschi Dumitru Of. Poezii 1993 2
296 Mateevici Alexei Opere. Vol. 1-2 1993 14
297 Matei Valeriu Somn de lup. Poezii 1990 1
298 Maupassant Guy de O viaţă. 1994 1
299 Maurois Andre Lelia sau viaţa lui George Sand 1993 3
300 Meniuc George Interior cosmic. Poezie, proză, eseuri. 1997 4
301 Meniuc George În căutarea Atlantidei. Proză 1990 2
302 Meredith George Sandra Belloni Roman 1989 1
303 Meunier Charlie Frumoasa din pădurea adormită 2012 1
304 Micle Veronica Poezii 1989 1
305 Mihăescu Dan Gr. Poiana cu zîmbete. Povestiri 1988 1
306 Mihăescu Dan Gr. Donna Alba Romane de ieri şi de azi. 1988 1
307 Mihnea Paul Coroană de coroane. Versuri 1992 1
308 Minelaos Ludemis Heracles theseu Icar 1993 2
309 Mini BREHM Păsăretul. Microenciclopedie a faunei 1991 1
310 Minulescu Pon Poezii 1999 1
311 Montesquieu Scrisori persane. Caiete. 1993 12
312 Moraru Tamara Filosofia culturii 1999 1
313 Morris Neil Uragane şi tornade 2002 1
314 Morris Neil Cutremurele 2002 1
315 Murăraşu Dumitru Naţionalismul lui Eminescu 1994 1
316 Muşatescu Vlad Aventuri aproximative. Roman 1986 1
317 Mutaşcu Dan Dans sub spînzurătoare. Roman 1978 1
318 Nădejde I. Năzdrăvăniile lui Păcală 2008 1
319 Neagu Cozma Să ne amintim de Cain. Roman 1981 1
320 Neagu Fănuş Scaunul singurătăţii. Roman 1991 2
321 Neculce Ion Cronoca copiată de Ioasaf Luca 1993 5
322 Neculce Ion O samă de cuvinte 1992 9
323 Neculce Ion O samă de cuvinte 1999 2
324 Negruzzi Constantin Păcatele tinereţelor 1991 2
325 Negruzzi Constantin Alexandru Lăpuşneanu 1992 10
326 Negruzzi Constantin Negru pe Alb 1996 4
327 Negruzzi Constantin Proză. 2002 2
328 Nicolae Victor Gigantica. Roman 1988 1
329 Nicolescu G.C. Viaţa lui Vasile Alecsandri 1990 5
330 Nicolescu G.C. În culisele "Celor şapte surori" 1984 1
331 Noja Ion Serbare cîmpenească. Proză 1989 1
332 Nour Alina Un extraterestru în pijama 1991 1
333 Odeanu Anişoara Într-un cămin de domnişoare. Călător din noaptea de ajun. Romane 1983 1
334 Olteanu Constantin Pachete de zăpadă, Versuri 1991 3
335 Oprian Ovidiu Sub zodia Hippocrate. Roman 1991 1
336 Paladi Tudor Plăpînd ca un colte. Poeme 1990 1
337 Pan Anton Povestea vorbii 2003-2012 4
338 Panaitescu P.P N.Molescu Spătaru (1636-1708) 1993 1
339 Paniş Anatolie Pisici pentru export. Nuvele 1991 2
340 Paradima Liviu Comediile lui I.L. Caragiale 1996 1
341 Petraş Irina Camil Petrescu 1994 3
342 Petrescu Camil Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război 1987-2003 5
343 Petrescu Cezar Întunecare. Roman 1996 1
344 Petrescu Cezar Fram ursul polar. Roman pentru copii 1996 3
345 Petroniu Satyricon 1991 1
346 Popa Nicolae Cubul de zahăr. Roman 1991 3
347 Popa Nicolae Marele Ciulică 2012 1
348 Popa Victor Velerim şi Veler Doamne. Roman 1991 1
349 Popescu Aristide Pitici şi uriaşi 1989 1
350 Popescu Dumitru Muzeul de ceară. Roman 1984 1
351 Popescu Petru Prins. Roman 1969 1
352 Prati Elisa Cartea despre animale 2008 1
353 Preda Marin Moromeţii vol.2 1  
354 Preda Marin Cel mai iubit dintre pămînteni v. 1-3 1990-2003 5
355 Purice Lucia A patra dimensiune. Patrimoniu plastic 1991 2
356 Purice Lucia Pasăre în alertă. (Dedicată lui I.Vieru) 1998 7
357 Rebreanu Liviu Păscoala. Roman în 2 vol. 1998 7
358 Rebreanu Liviu Ciuleandra. Roman 1997 5
359 Rebreanu Liviu Pădurea spînzuraţilor 1996 4
360 Rebreanu Liviu Ion. Roman în 2 vol. 1998 5
361 Rebreanu Liviu Crăişorul Horia. Ciuleandra. 1985 1
362 Rebreanu Liviu Adam şi Eva. Roman 2004 1
363 Romanciuc Vasile Note de provincial. Versuri 1991 4
364 Roşca Valentin Stări şi pretestări. Versuri 1991 2
365 Rucan Lora Eu nu sînt înger 1990 3
366 Russo Alecu Piatra teiului. Scrieri alese. 1991 3
367 Russo Alecu Opere 1989 9
368 Rusu Nicolae Avem de trăit şi mîine. Povestiri 1992 1
369 Rusu Nicolae Fraţii de stele 2012 1
370 Sadoveanu Mihail Opere alese. Vol. 1, 2, 4. 1993 6
371 Sadoveanu Mihail Venea o moarte pe Siret. Roman 1990 1
372 Sadoveanu Mihail Nada florilor 1988 3
373 Sadoveanu Mihail Viaţa lui Ştefan cel Mare 1989 3
374 Sadoveanu Mihail Neamul şoimăreştilor 2005 10
375 Sadoveanu Mihail Baltagul 1995,1986 5
376 Sadoveanu Mihail Hanul Ancuţei 1963 1
377 Sadoveanu Mihail Ţara de dincolo de negură. Hanu Ancuţei 1996 3
378 Sadoveanu Mihail Zodia cancerului 1993 5
379 Sadoveanu Mihail Fraţii Jderi 1989 1
380 Sadoveanu Mihail Dumbrava minunată 2003 1
381 Săftoiu N Animale domestice. Enciclopedie 2012 1
382 Săftoiu N Animale sălbatice. Enciclopedie 2012 1
383 Şalari Ariadna Oameni şi destine. Roman. Proză scurtă. 2007 1
384 Salem H. Întrerupătorul 1991 4
385 Sapatino Con-tin Trăiri, trăiri... de-a lungul unui veac 1996 1
386 Selimovic Mesa Dervişul şi moartea. Roman 1990 1
387 Şerban George Somnul. Roman 1983 1
388 Şerbănescu Mircea Stăpînul soarelui 1982 1
389 Sfinţescu Rodica Bricheta roz. Roman 1985 1
390 Shakespfare William Romeo şi Julieta. Hamlet 1997 1
391 Sherley Barber Bucătăreasa zînelor 2012 1
392 Sherley Barber Zâna Dinţişorului 2012 1
393 Sherley Barber Povestea unei Sirene 2012 1
394 Shirley Barber Al şaptelea Unicorn 2012 1
395 Sicoie Florin Herbert. Roman 1988 1
396 Silvestru Artur Cuvinte pentru urmaşi 2005 1
397 Silvestru Artur Modelul "Omului Mare" 2004 2
398 Simion Pop Triunghiul. Roman 1964 1
399 Simionescu I. Prin munţii noştri 1973 1
400 Simionescu Mircea Trei oglinzi 1987 1
401 Sin Mihai Ierarhii (Roosvelt, Churchiil, Stalin) 1991 2
402 Sîrbu Ion D. Lurnalul unui jurnalist fără jurnal. V. 1-2 1991 1
403 Slătineanu Barbu Sub semnul paloşului. Roman 1989 1
404 Slavici Ioan Scrieri alese în 2 vol. 1993 3
405 Slavici Ioan Pagini alese 2007 1
406 Slavici Ioan Mara 1997 3
407 Slavici Ioan Moara cu noroc 1997 4
408 Slavici Ioan Ileana cea isteaţă 1998 1
409 Sorescu Marin Poezii alese de cenzură 1991 3
410 Sorescu Marin Poezii 2. Edişie definitivă 1993 1
411 Sorescu Marin Traversarea. Poezii 1992 1
412 Sorescu Marin Unde fugim de-acasă. 1996 1
413 Spătaru Nicolae Întoarcerea zeilor 1992 3
414 Şt.O.Iosif Cântec sfănt. Poezii 1998 2
415 Stamati Constantin Scrieri 1993 1
416 Stănescu Nichita Necuvintele. Poezii 1997 1
417 State Aurel Drumul crucii V. 1-2 1993 4
418 Steele Philip Vulcanii 2002 1
419 Ştefănache Corneliu Dupî echinocţiul de primăvară. Roman 1981 1
420 Stere Constantin În viaţă, în literatură... Cartea a cincea 1991 3
421 Stere Constantin În preajma revoluţiei. Roman. Vol. 5,5-6 1991 6
422 Stere Constantin În preajma revoluţiei. Roman. Vol. 7-8 1991 1
423 Streinul Mircea Lupul din ţara huţulilor. Roman 1995 3
424 Struţeanu Alexandru Colivia. Roman 1978 1
425 Suceveanu Arcadie Eterna Danemarcă 1995 1
426 Teddy Slater Ursuleţul Winnie şi ziua Furtunoasă 2012 1
427 Teleucă Victor Răsărit de Luceafăr. Poem 2010 1
428 Teleucă Victor Piramida singurătăţii 2000 1
429 Teodoreanu Al.O. Păstorel. Tămîie şi otravă 1994 1
430 Teodoreanu Ionel Uliţa copilăriei. În casa bunicilor 2004 2
431 Teodoreanu Ionel Masa umbrelor 1983 1
432 Titel Sorin Femeie, iată fiul tău. Roman 1983 1
433 Titu Alexandra Olimp. Roman 1982 1
434 Tocareva Victoria Avem nevoie de comunicare. Povestiri 1985 1
435 Tolstoi Alexei Buratino 2003 1
436 Topîrceanu George Balade vesele şi triste 1993 6
437 Topîrceanu George Minunile sfântului Sisoe 1997 4
438 Ţuculescu Radu Umbra penei de gîscă. Roman 1991 1
439 Tudoran Radu Ieşirea la mare. Roman 1984 1
440 Ţugui Harlambie Poezii 1966 1
441 Ţurcanu Ianoş Omul mării. Versuri 2007 1
442 Turea Larisa Cartea foametei 1991 2
443 Turturică C În casa asta toţi trăgeau cu arma. Roman 1987 1
444 Twain Mark Prinţ şi cerşetor 2007 2
445 Ungureanu Lidia Peisaje întîrziate. Versuri 1991 4
446 Uniunea muzicienilor Maria Bieşu 2000 2
447 Ursachi Mihai Zidirea şi alte povestiri 1990 4
448 Varlaam Opere 1991 1
449 Vasilache Georgeta Ciupercile şi drojdiile în alimentaţie 2010 1
450 Vasilache Vasile Navetista în codru. Povestiri 2007 1
451 Velescu Cristian Strania păţanie a unui virtuoz. Povestire 1984 1
452 Velescu Cristian Călătorii neobişnuite. Povestiri. 1981 1
453 Vereş Nicolae Oameni şi ape. Povestiri. 1989 1
454 Verne Jules Insula misterioasă 2010 1
455 Vetter Bernard Regnul animal. Enciclopedie 2008 1
456 Vicol Dragoş Vînătoarea de bouri sau descalecarea 2002 1
457 Vieru Grigore Soare,soare, domn frumos. 2008 1
458 Vieru Grigore Poezii pentru copii 1991 1
459 Vieru Grigore Frumoasă-i limba noastră 1991 1
460 Vieru Grigore Cartea ghioceilor 1996 1
461 Vieru Grigore Hristos nu are nici o vină 1991 1
462 Vieru Grigore Rădăcina de foc 2007 1
463 Vieru Ion Prin valuri. Versuri 2001 1
464 Vieru Nicolae Nolime tangere. Nuvele 1991 5
465 Vîrţanu Mihail Fabule 1991 6
466 Vlădescu G.M. Moartea fratelui meu. Roman 1996 5
467 Vlahuţă Alexandru Poezii 1990 5
468 Voiculescu Vasile Poezii de duminică 1992 2
469 Voiculescu Vasile Zahei orbul. Roman 1996 4
470 Voitin Al. Cinema splendid. Roman 1981 2
471 Vulpeşti Lică Ion Dom"Petrică şi celelalte. Roman 1991 1
472 Wells H.G. Maşina timpului. Războiul luminilor 1997 1
473 Whubron Ian Harry şi găletuşa cu dinozauri 2012 1
474 Yamfirescu Duiliu Viaţa la ţară. Proză şi versuri 2003 3
475 Zadnipru Petru Însetat de dapărtări. Versuri 2007 1
476 Zadnipru Petru Mă nasc întruna. Versuri 1992 3
477 Zalten Felix Bembi 1990 2
478 Zamfirescu Dan Cultura română-sinteză europeană 2005 1
479 Zamfirescu G.M. Maidanul cu dragoste. Roman 2003 2
480 Zapadov Alexandr Fapta de eroism a lui Antioh Cantemir 1990 2
481 Zarifopol Paul Pentru arta literară 2003 1
482 Zub Alexandru Eminecu glose istorico-culturale 1994 1
483 Gr. Vieru Lumina de taină 2010 1
484 Dabija Nicolai Temă p/u Acasă 2013 2
485 Dabija Nicolai Nu vă îndrăgostiţi primăvara 2013 1
486 Druţă Ion Opere. Vol. V 2013 10
487 Druţă Ion Opere. Vol. VI 2013 10
488 I.B. Deleanu Ţiganiada 2013 1
489 Al. Donici Fabule 201 1