LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Literatura pe domenii

Nr.o. Autorul Denumirea cărţii Anul ed. Nr. exemplare
1 Achiri I. Metodica predării mamtematicii vol. III 1997 1
2 Acsente Mirela Teste de limbă engleză 2002 1
3 Adăniloaie N. Unirea de la 1859 şi însemnătatea sa 1974 1
4 Agrigopoaei Ion Basrabia in cadrul Romaniei întregite 1993 1
5 Agrigoroaei Ion Basarabia în cadrul Romăniei 1999 2
6 Alexandru Ioan Constelaţia lirei. Antologie 1989 1
7 Alexeiciuc Angela Compediu la biologie 2011 1
8 Alfieri Vitorio Memorii 2003 1
9 Andrei Al. Limba şi lit. romănă pentru cl.IX-XII 1996 3
10 Anton Ion Zodia zimbrului 1991 1
11 Antonian A. Au fil des mois 1967 1
12 Arsene P. Sinteze şi teste de chimie organică 1999 1
13 Axenfeld Mira Manual de ortografie franceză 1993 1
14 B.Petriceicu-Haşdeu Vraja cuvintelor 1990 2
15 Babiuc Marius ş.a. Căntările fecioarei. Antologie 2009 1
16 Badea Mariana Limba şi literatura romănă. Bacalaureat. 2002 1
17 Băieşu N. ş.a. Folclor din ţara fagilor 1993 4
18 Băieşu N. ş.a. Apă vie. Din comoara folclorului mold. 1980 1
19 Bantaş Andrei Capcanele limbii engleze 2003 1
20 Bătcă Veronica Crizantema de la frontieră 1996 1
21 Bejenaru Galina Verbes francais et leur particularites 2003 1
22 Bejenaru Galina Gramatica limbii franceze în exerciţii 2002 1
23 Bejenaru Galina Gramatica limbii franceze 2002 1
24 Benevolo Leonardo Oraşul în istoria Europei 2003 1
25 Benvenuto Cellini Memorii 3003 1
26 Beregovscaia Ă. Fetes scolaires 1979 1
27 Bezviconi Gheorcge Fapte trecute şi basarabeni uitaţi 1992 1
28 Bojonca Iurie Mesaje din ocnele paradisului 2003 1
29 Bonc ş.a. Manual de limba engleză (rus) V.1 1991 1
30 Botezatu G. Crestomaţie de folclor moldovenesc 1989 1
31 Brehme Siegfritd Compendiu de biologie 1999 2
32 Bujor Ala Manuel de Francais cl. 10 2001 1
33 Bujor Alla Manuel de francais 12 e classe 2001 1
34 Burlacu Alexandru Scriitori de la "Viaţa Basarabiei" 1990 2
35 Burns Robert Poemele sacre. Mioriţa..... 2003 1
36 Buruiană Ion La poale de codru verde. Cîntece 1982 1
37 Calabadău Sava Aluatu. Monografie 2006 1
38 Candaş Andrei Botoşani. Monografie 1980 1
39 Cartalean T. Cosovan O. Romăna pentru toţi 2003 1
40 Casatchina N. Notre petit theatre scolaire 1988 1
41 Chircă Sergiu Basarabie! Libertatea şi progresul vin de peste Prut. 2011 3
42 Ciobanu Ştefan Cultura romănească în Basarabia 1992 2
43 Ciobanu Mircea Lecturi literare cl. V-VI 2002 1
44 Ciobanu Ştefan Cultura romănească în Basarabia 1999 1
45 Ciobanu Ştefan Basarabia-populaţia, istoria, cultura 1992 1
46 Ciobanu Ştefan Istoria literaturii romăne vechi 1992 3
47 Ciornîi Ion Limba romănă. Îndreptar fonetic gramat. 1991 1
48 Ciornîi Ion Limba romănă. Sintaxa. În 2 vol. 1992 4
49 Ciuhrii Tamara Filosofia culturii 1999 1
50 Ciurescu Constantin Viaţa şi opera lui Cuza Vodă 1992 4
51 Cobzac Victor ş.a. Design poetic. Antologie 2008 4
52 Cocîrlă Pavel Tîrgurile sau oraşele Moldovei în 2002 2
53 Cocîrlă Pavel Tărgurile Moldovei în sec XV-XVIII 1991 1
54 Cojocaru Venera Teoria ţi metodologia instruirii 2008 1
55 Col. De autori Moldovenii sub teroarea bolsevică 2010 4
56 Colesbic Iurie Basarabia necunoscută 1993 1
57 Colţun Gheorghe Frazeologia limbii romăne 2010 1
58 Conon N.V. School Stories 1983 1
59 Constantin Ion Romănia, marile puteri şi problema 2004 1
60 Costîchescu Adriana Vocabularul minimal al L. romăne curente 1994 1
61 Costin Miron Letopiseţul Ţării Moldovei 2007 1
62 Creţu Liliana Să ne cunoaştem credinţa 2010 5
63 Cristea Gabriela Managementul lecţiei 2008 1
64 Cristescu Florian Povestea neamului nostru 1992 1
65 Crudu Valentin Calitatea învăţămăntului în instituţiile preuniversitare 2007 3
66 Cuzuioc P. Sida -ciuma veacului 1989 1
67 Dabija N. Antologia poeziei vechi moldoveneşti 1987 1
68 Dabija Nicolae Moldova de pesteNistru vechi păm. 1991 2
69 Dabija Nicolae Antologia poeziei vechi moldoveneşti.Modele şi reconstruiri 1987 1
70 Dabney Townsend Întroducere în estetică 2000 2
71 Daicoviciu Hadrian Dacii 1991 1
72 Dăncilă Ioan Matematica disctractivă cl.5-6 2003 1
73 Diaconu Mihai Pedagogie 2004 1
74 Dilimovici B.F. Victorine la fizică 1980 2
75 Diment A.L. Love of Life 1979 1
76 Dolgan M.şi a. Creaţia scriitorilor moldoveni 1990 1
77 Dombrovschii A Крассказы о философах 1975 1
78 Dragnev Demir Ştefan cel Mare şi Sfant 2004 1
79 Drîmba Ovidiu Istoria culturii şi civilizaţiei V-2-13 2003 25
80 Duduţa Fl. Magister ex cathedra 2004 1
81 Dumeniuc Ion. Coloana infinită a graiului matern 1990 1
82 Dumeniuc Ion. Îndrumar de ortografie 1990 3
83 Dumitraş Rada Sintaxa frazei. Cl. VIII 1007 1
84 Dumitru Ioan Cultivarea limbii romăne. Vocabular... 1991 1
85 Dusaviţkii A. Познай себя. Формула интереса. 1989 1
86 Eckersley C.E Essential english 1991 1
87 Eftenie N. Întroducere în metodica studierii limbii şi literaturii romăne. Ghid metodic 2004 1
88 F/a Ştefan cel Mare şi Sfant 1504-2004 2004 1
89 F/a Mănastiri basarabene 1995 1
90 F/a Pe un picior de plai. Balade populare 1991 5
91 F/a Dulce grai. Maxime despre limbă 1990 1
92 F/a Revista "Limba romănă" 2003-2005 5
93 F/a Norme ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române 1990 4
94 F/a Etica şi eficienţa profesională 2005 1
95 F/a File din biblie 1990 1
96 F/a Biblia pentru copii 1992 2
97 F/a Procesul măntuitorului 1945 1
98 F/a Cămaşa kui Chistos 1992 2
99 F/a Viaţa lui Isus 1991 1
100 F/a Biserica Ortodoxă Romănă 1992 1
101 F/a Cuvinte duhovniceşti 1991 1
102 F/a Cartea mea cu relatări biblice 1996 1
103 F/a Credinţa creştină pe înţelesul celor mici 1991 1
104 F/a Limba franceză. Ghid pentru BAC. 2003 1
105 F/a An antology of american literature 2007 1
106 Fătu Sanda Didactica Chimiei 2002 1
107 Felecan N. Sintaxa limbii romăne 2008 1
108 Gane C. Trecute vieţi de doamne şi domniţe 1991 3
109 Geleleţu Mihai Lumini şi umbreîn culisele literaturii 2003 1
110 Georgescu M. Bolile urechii 1990 1
111 Ghibu Onisifor Despre educaţie 1995 1
112 Ghinzburg G. Verbal collo cations in modern english 1975 1
113 Goia Vistian Didactica limbii romăne 2002 1
114 Goian Maria Limba romănă probleme de sintaxă 1990 1
115 Goja Ion Transilvania 1990 1
116 Golu P. Psihologia copilului. 1993 1
117 Gonciarenco E Prietenii noştri grădinari 1990 1
118 Gorovei A. Folclor şi folcloristică 1990 1
119 Gorovei Ştefan Muşatinii 1991 4
120 Grancea Oana Cartea băieţilor 2007 1
121 Grigoraş Nicolae Ţara Romanească a Moldovei de la întemeerea statului pînă la Ştefan cel Mare 1359-1457 1992 1
122 Groisman C. Livre de lecture V-ieme et VI-ieme clas. 1979. 1
123 Gulîga A. Что такое эстетика. 1987 1
124 Gusein A Золотое правило нравственности 1988 1
125 Halabuzari P. Эстетическое воспитание в школах искусств 1988 1
126 Halipa P.Moraru A, Testament pentru urmaşi 1991 6
127 Hart Sura Ora de comunicare Nonviolentă 2006 1
128 Hîncu A. Ş.a. Legende şi cîntece bătrîneşti 1988 2
129 Hîncu Ion Gh. Străvechi monumente din RM 2007 1
130 Hobsbawm Eric O istorie a sec. XX. Era extremelor 1999 1
131 Hugo Victor L"homme qui rit 1958 1
132 Ionescu Gh. Dimensiunile culturale ale managmentulu 1996 1
133 Ioniţă Mircea Grammaire francaise 1991 10
134 Iordăchescu Carmen Să dezlegăm tainele textelor literare 2001 1
135 Iorga Nicolae Istoria lui Ştefan cel Mare 1990 1
136 Iorga Nicolae Istoria lui Mihai Viteazul. V 1 1992 1
137 Iorga Nicolae Istoria romanilor 1992 2
138 Iris Murdoch The Sandcastle 1975 1
139 Ispirescu Petre Legende sau basmele romănilor 1988 1
140 Ispirescu Petre Snoave sau poveşti populare 2002 1
141 Itu Ion Poemele sacre. Mioriţa..... 1994 1
142 Iuga Vasile Maramureş. Vatră de istorie milenară 1997 1
143 Jean-Lous Cirtis Le the sous les cypres 1978 1
144 Jinga Ioan Managementul învăţămăntului 2003 1
145 Josan Nicolae Muzeul unirii Alba Iulia 1985 1
146 Jurja Ştefan Ciuruit de zeci de schije 2004 1
147 Kareţki Andrei Lacrima Basarabiei 1993 2
148 Kareţki Andrei Lacrima Basarabiei 1995 1
149 Klementieva T.B. Happy English cl. 5-6 1993 12
150 Klementieva T.B. Happy English cartea 11992 1992 1
151 Krolik S.A. Still life 1975 2
152 Kudriţcaia Svetlana Chimie. Întrebări. Exerciţii. Probleme 2004 1
153 Kulikova I. Философия и искусство модернизма 1980 1
154 Larousse Teste de limbă franceză 2001 1
155 Larousse Teste de limbă franceză 2002 1
156 Leprette Jacques Etica şi calitatea informaţiei 2006 2
157 Leviţci Leon Sinonime în gramatica limbii engleze 2002 1
158 Lîncrănjan Ion Drumul căinelui 2003 1
159 Lungu Eugen Mare-i ziua fară tine. Poezi de dragoste 1990 1
160 Lupu Costică Paradigma psihopedagogică a didacticii 2008 1
161 Makkallum Dş. Tales of mistery and suspense 1978 1
162 Mantin Peter Cruciadele 2001 1
163 Mareşal I. Antonescu Romănii 1991 1
164 Marian S.Fl. Naşterea la romăni. Studiu etnografic 1995 1
165 Marian S.Fl. Nunta la romăni. Studiu etnografic 1995 1
166 Martînenco A.M. Technical Reader 1969 1
167 Mauger G. Cours de langue francaises. Vol. 1 2007 3
168 Mauger G. Curs de langue et de civilisation francaise 2007 1
169 Min. educaţiei RM Letopiseţul Ţării Moldovei 2007 9
170 Moguchaya Ninel Merry 1992 2
171 Moldovanu Dumitru Haiducul Tobultoc 1989 1
172 Moraru S. Ioan Volă cel Cumplit 1990 1
173 Moraru S. Vasile Lupu. Strămoşii 1992 1
174 Mucchielli Roger Faţa omului şi caracterul 2000 1
175 Musteaţă S. Caşu I. Fără termen de prescripţie 2011 3
176 Nazaria S. Holocaust.File din istorie 2005 2
177 Neacşu Ioan Întroducere în psihologia educaţiei şi dez. 2010 1
178 Nefedova V. Les contes de perraut 1968 1
179 Nichitelea Panfil Gh. Brătianu filosof al istoriei 2003 1
180 Nistor Ion Istoria Basarabiei 1991 2
181 Obraşcu Korneliu Exerciţii fizice pentru bolnavii cardiovasculari 1987 1
182 Olaru-Vîrtosu Larisa ABC in tales 1992 2
183 Oleinic L. Exerciţii şi probleme rezolvate la chimie 2000 1
184 Onea N. Literatura romănă. Crestomaţie cl. VIII 1994 1
185 Onu Liviu Cronicari munteni. Pagini alese 1996 5
186 Opriş Dorin Religie. Manual cl. 9-10 2002 2
187 Opriş Tudor Mica enciclopedie pentru tineret 1994 1
188 Petrarca Sonete 2003 1
189 Pierre de Rosnard Sonete 2003 1
190 Popa Petre Istoria municipiului Piteşti 1988 1
191 Popescu Ion Cuvinte înaripate 1991 2
192 Popovici Dumitru Didactica. Soluţii noi la probleme controversate 2000 1
193 Rafailescu A. Oina 1990 2
194 Rastocinschi O. Femmes celebres de France 1992 1
195 Religie-Teologie Ascultă de Marele Învăţător 2005 1
196 Roca Gh. Epoca ştefaniană 2006 2
197 Roşca V. Pădure verde pădure 1982 1
198 Rudic Gh. Atestarea cadrelor didactice 1998 2
199 Rumlianschi Mihai Limba franceză. Curs intensiv 1992 17
200 Rusnac T. Folclor muzical din Moldova 1997 2
201 Sadoveanu Mihail Viaţa lui Ştefan cel Mare 1989 6
202 Sălăvăstru Dorina Psihologia învăţării 2009 1
203 Scobioală Maria Le francais pour le BAC 2006 1
204 Simion Eugen Scriitori romăni de azi, în 4 volume 1998 4
205 Sommer Klaus Compendiu de chimie 2000 1
206 Spînu Mihai Zona etnografică Suceava 1987 1
207 Stefanov Nicolae Reflecţii despre cultură şi civilizaţie 2004 2
208 Ţoca Ion Mamagement educaţional 2007 1
209 Too Lilian Cartea de aur 2005 1
210 Topana Vasile Aşezări pentru toate veacurile 1987 1
211 Trofăilă Vasile Oraşul Soroca 2007 1
212 Ţurcanu Ion Relaţii agrare din Basarabia în anii 1918-40 1991 2
213 Uzicov N Cunoaşterea drepturilor refugiaţilor 2003 1
214 Vasilache C. ş.a. Le francais. Livre du professeur 2000 5
215 Vasilica Gheorghe Cultura generală cl. 1-4 2004 1
216 Vidrascu A. Drag îmi e sa fac armata. Căntece vechi. 2005 1
217 Vidrascu A. Balade populare romăneşti 2005 1
218 Vidrascu A. Legende populare romăneşti 2003 1
219 Vidrascu A. Poveşti populare romăneşti 2003 1
220 Vidrascu A. Căntece istorice bătrîneşti a romănilor 2002 1
221 Volceanov George Dicţionar de neologisme ale l. Engleze 2002 1
222 Vorniceanu Claudia Botanica distractivă 2004 1
223 Zatula D. Virucul -prieten sau duşman 1983 1
224 Zorieva N.A. Histoires en images 1969 1
225 Zubareva S.E. English is spoken Today 1976 1
226 Ашитов С. Корни добра 1988 1
227 Вибе К. и др. Жизнь в стране ледяного безмолвия 1987 1
228 Даррелл Дж. Мясной рулет. Встречи с животными 1989 1
229 Каган В. Подготовка девушки к супружеству 1992 2
230 Кафкф Ф. Исследования одной собаки 1990 1
231 Кучеренко С.П. Хищные звери леса 1988 1
232 Лесли Р. Медведь и я 1987 1
233 Плавильщиков Н. Занимательная энтомология 1990 1
234 Рикитский Н.В. Насекомые 1987 1
235 Романиштн Г. Мир аквариума 1989 1
236 Томсон Э. Рассказы о животных 1990 1
237 Топачевский А. Симфония жизни 1986 1
238 Dolgan M. ş.a. Lit. româna post belica 1998 1
239 Alexandresc emil Lit. româna in analize si sinteze 2011 1
240 Achiri ion Matematica. Modele de teste absolvire cl. 9 2012 2
241 Şchiopul Constantin Limba şi literatut'ra romînă. Teste p/u bac 2012 2
242 Ciobanu Mircea Lecturi literale cl V-VI 1998 1
243 Ciobanu Mircea Lecturi literale cl VII-I X 1998 1
244 f/a Ghidul candidatului la BAC l. Franceză 2012 2
245 f/a Voyage dous le poys des verbes 2001 1
246 Botnaru Veronica Orthographe fraucoise 2009 1
247 Ianstremschii Vergil A book of inglish 2007 1
248 f/a Ghidul candidatului la BAC + admitere 2013 2
249 f/a Ghidul candidatului la BAC L. Engleză 2013 2
250 Mustaţă Tatiana English for zou and me workbook 2011 2
251 Marcu Florin Dicţionar de neologisme 2011 1
252 f/a 100 de scriitori notorii ai lumii 2006 1
253 Saravaş Eughenia Lumina Vieţii-Frumuseţea sufletului 2008 1
254   Teste limba romînă BAC 2010 2
255   100 scriitpri notorii al lumii (EPG) 2008 1
256   matematica disctractivă cl. 9 (rom) 2009 2
257   Lecturi literarare p/u cl. 7-9 2010 1
258   Lecturi literarare p/u cl. 5-6 2010 1
259   literatura rom. Posbelica (cop tare, supracorp) 2008 1
260   Enhlish verbes conjugasion (material didactic) 2009 2
261   Vozage verbes conjgasion (material didactic) 2008 1
262   Ghidul canditatului la BAC L. Engleza (in) 2010 2
263   Ghidul canditatului la BAC L. Frangeză (in) 2011 2
264   Ghidul la BAS+ admitere Teste -L. engleza 2010 2
265   Gramatica limbii engleze (BAL) 2008 1
266   Orthographe fraucoise (BM) 2008 1
267   Lumina vietii-Frumusetea sufletului 2008 1
268 Alexandrescu Limba si Literatura romînă (analize si sinteze) 2008 1
269 Violeta Dumitraşcu Citind învăţ să fiu“ 2008 2
270 Viorica Goraş-Postică “Componenşa acţional-Strategică” 2010 1
271 Lia Sclifos “O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi“ 2012 1
272 Tatiana Cartaleanu “O oră pentru lectură” 2006 1
273   Constituţia Republicii Moldova 2010 2
274   Communities near and Far 1992 1
275   Geography our country and our world 1992 1
276   Sounds of a distant drum 1992 1
277   The world and its near and far 1992 1
278   The world and its people. The united states and its neighbors 1992 1
279   Teen health. Decisions for Healty Living 1992 1
280   Latin America 1992 1
281   Principles of science 1992 1
282   Biology. An everyday experience 1992 1
283   Istoria orientului antic 1991 1
284 Maxime şi cugetări "Epigraf", Vol. I 2010 1