LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

 Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie de stat preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice. Fiind şi o instituție de tip internat, studiul artistic pot să-l urmeze copiii din întreaga Republică.

Instituţia a fost înfiinţată în anul1969 şi s-a numit iniţial Şcoala medie republicană de arte plastice din Chişinău. Fondatorul şi primul director al şcolii a fost artistul plastic şi profesorul Ion Tăbârţă. În 1989 şcolii i s-a conferit numele marelui artist plastic basarabean, Igor Vieru, iar în anul 1990, şcoala devine Liceu Republican - Internat de Arte Plastice ”Igor Vieru”. În perioada existenţii liceului au profesat renumiţi artişti plastici, precum: I. Bogdesco, E. Romanescu, I. Vieru, şi pictori precum: L. Beleaev, G. Ostapenco, A. David, D. Scvorţov, M.Statnîi, A. Colâbneac, M. Spinei, V. Cojocaru, N. Cuzmin ş.a.

Din 2011 instituţia este reformată şi redenumită în Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, sub egida directorului Nicoleta Stati. În prezent obiectivele generale ale activităţii educaţionale în Liceu vizează realizarea înaltei pregătiri profesionale a elevilor, care presupune revalorificarea şi consolidarea tradiţiilor studiului Academic în domeniul artelor plastice. 

În anul 2015, în cadrul inaugurării Expoziţiei Jubiliare de 45 de ani de la fondarea Liceului, care a avut loc în Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, ministrul Culturii, Monica Babuc a oferit instituţiei Diploma de Onoare pentru excelenţă şi contribuţie substanţială la edificarea culturii naţionale, promovarea unui învăţământ de calitate şi performanţe deosebite în contextul dezvoltării artelor plastice contemporane.

În Liceu elevii sunt selectaţi în baza unui concurs de admitere la disciplinele de profil (pictură) și o convorbire pe baza cunoştinţelor la disciplinele de cultură generală (limba română, limba străină, matematică, etc.). Pe parcursul celor 8 ani de studii elevii instituţiei urmează cursul gimnazial și liceal la disciplinele de cultură generală şi la cele de specialitate. Catedra de Arte Plastice le oferă elevilor în cursul gimnazial să însușească tehnica picturii în acuarelă, iar în cel liceal să posede tehnica picturii în ulei.

Din anul 1969 liceul a avut 46 de promoții, iar absolvenții își continuă studiile în instituțiile superioare de profil din Republica Moldova, România, Ukraina, Rusia, Franța, Italia și alte țări. În programul curricular al Catedrei de Arte Plastice sunt prevăzute desfășurarea practicilor de vară, primăvară, toamnă în care elevii liceului realizează studii în ”plain-air”. Aceste activități sunt organizate în diverse localități pitorești din Moldova (Butuceni, Nicolaevca), dar și din străinătate Ucraina (Vilcovo,), România (Sibiu, Dealul Frumos, Sighișoara, Râmnicu-Vâlcea,Transilvania). În cadrul acestor tabere de creație elevii obțin schimb de experiență artistică și de familiarizare cu valorile culturale ale acestor ținuturi prin vizitarea muzeelor și expozițiilor de artă locală.

Majoritatea profesorilor la disciplinele de specialitate sunt absolvenţi ai instituţiilor superioare de Artă naţionale şi internaţionale, membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

ADRESA LICEULUI: MD 2068, or. Chișinău, sectorul Râșcani, str. Miron Costin 24 

www.liceuligorvieru.com 

e-mail: liceulacademicigorvieru@gmail.com     liceuligorvieru@mail.md 

Secretariat - Tel.: (022) 49-71-29