LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Condiții de admitere

 

 

 Elevii în Liceu sunt selectaţi în baza unui concurs de admitere la disciplina de profil -  Pictură.

 Actele necesare la admitere:

1.       Cererea depusă pe numele directorului

2.       Copia adeverinţei de naştere a elevului

3.       4 fotografii ( 3x4 cm. )

4.       Certificatul medical ( forma 086 e ) prezentat la începutul anului de studii împreună cu carnetul medical

5.       Situaţia academică (pentru admitere în clasele a V-a – a IX-a)

6.       Certificatul de studii gimnaziale (pentru studii liceale, clasa a X-a)

7.       Copia buletinului de identitate a părintelui / tutorelui

8.       Prtofoliul cu lucrări realizate de candidat.

 

·       ·        Termenul de depunere a actelor pentru admitere:     

     01 - 09 august 2022.

     ·        Actele se depun fizic sau în format electronic la adresa: laapadmitere@gmail.com

  Programul de activitate al secretariatului: luni – vineri, orele 9:00 – 14:00.

 Telefon / fax (+373) 22497129

 Adresa: Chişinău, str. Miron Costin 24, MD-2068

 

Cerinţe faţă de proba practică - Pictura:

·        Proba practică la Pictură se realizează în baza unei naturi statice după model.

·        Tehnica de realizare: acuarelă, guaşă. 

·        Formatul hârtiei: A3

·        Toate materialele de lucru pentru admitere vor fi asigurate de către candidaţi.

 

 

Data desfășurării probei practice: 11 august 2022, ora 9.00.