LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

CALENDAR ȘCOLAR Anul de studii 2021-2022