LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

     

    Pe data de 11 mai 2019,  în incinta  Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” a avut loc lansarea Expoziției de grafică a remarcabilului plastician, Emil CHILDESCU.  

    Emil Childescu este un artist plastic, care și-a manifestat personalitatea în mai multe ramuri ale artelor plastice, fiind un profesionist în mânuirea acuarelei, pastelului și tehnicilor grafice, demonstrând în tot parcursul creației sale o prestație artistică în spiritul Tradiției Școlii Academice, cât și exprimarea unei autenticități artistice aparte, specifice plaiului, simbolisticii și originii valorilor naționale. 

Creația maestrului Emil Childescu a lăsat o amprentă inconfundabilă în pictura națională prin spiritul liric al operei sale, tendințelor expresioniste, rafinament și simplitate a chipurilor și motivelor alese. Autor a circa 5000 de opere executate în diferite tehnici, purtător al titlului de Maestru al Artelor, Laureat al Premiului Naţional pentru artele plastice, multiple opere ale autorului fac parte în diverse colecţii publice şi prívate din ţară, cât şi peste hotare. Începând cu anul 1965 plasticianul devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din RM, realizând în tot parcursul creației numeroase expoziţii personale internaţionale şi naţionale în multiple muzee, pinacoteci şi centre expoziţionale.  

     În actuala expoziție sunt prezentate o serie de lucrări realizate în pastel de natură statică, peisaj, compoziție, elucidând încă odată posibilităţile nemărginite ale manifestării acestui material de artă, cât și pasiunea pentru frumos, laconism și simplitate ale artistului. Realizate cu un simț și gust artistic aparte, pastelurile prezentate vin să ofere o nouă experiență elevilor LAAP „Igor Vieru” atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere artistic, fiind un adevărat exemplu de afirmare artistică a unei personalități autentice. 

 

 

 

Vernisarea expoziției de pictură a elevilor și profesorilor Liceului Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” a avut loc la 27.09.2019.

Mulțumim pentru prezență și susținere doamnei Secretar de stat Victoria Nagy Vajda, doamnei Svetlana Pociumban, şef  Direcție patrimoniu cultural, tuturor oamenilor de artă şi invitaţilor care ne-au onorat cu prezenţa.

Expoziția va rămâne deschisă pentru doritori până în data de 25 octombrie 2019.

Expoziția elevilor liceului ”Tradiții de Iarnă” găzduită de Sala cu orgă. Expoziția a fost vernisată pe data de 12 decembrie 2019.

”IN MEMORIAM ION TĂBÎRȚĂ” - Expoziția lucrărilor fondatorului instituției, artistului plastic Ion Tăbîrță - 21.11 - 20.12.2019.

Arhiva expozițiilor -2019.