LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Susținerea corigențelor

Susținerea corigențelor

20 Aug 2021

În atenția părinților și

elevilor claselor liceale!

 

Vă reamintim că sesiunea de lichidare a corigențelor la disciplinele de studii pentru anul de studii 2020-2021 va avea loc în perioada 20-25 august 2021. Vizionarea pentru lichidarea corigențelor la disciplinele de profil va avea loc pe data de 24 august 2021, ora 10.00.

Vă atenționăm asupra prevederilor pct. 129 din Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar: ”Elevii din învățământul liceal, care la încheierea anului școlar obțin media anuală mai mică decât 5 (cinci), cel puțin la una din disciplinele de studii și nu susțin corigența în termenii stabiliți, se exmatriculează”.