LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

PLAN-CADRU PENTRU LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU" Ciclul gimnazial si liceal Anul de studii 2021-2022