LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Condiții de admitere

Elevii în Liceu sunt selectaţi în baza unui concurs de admitere la disciplina de specialitate -  Pictură şi a unei convorbiri bazate pe cunoştinţele formate la disciplinele de cultură generală. 

Concursul de admitere se desfăşoară în două zile consecutive, în prima zi se realizează convorbirea orală la cultură generală, în a doua zi se desfăşoară proba practică la pictură şi se anunţă decizia de înmatriculare a elevelor. 

La concursul de admitere la studii liceale, clasa a X-a, pot concura absolvenţii de gimnaziu, deţinători de Certificate de studii gimnaziale.

 

Actele necesare la admitere:

1. Cererea depusă pe numele directorului la secretariat. Cererea de admitere poate fi expediată şi pe adresa de e-mail a liceului (Cerere admitere gimnaziu, Cerere admitere liceu) 

2. Copia adeverinţei de naştere a elevului

3. 4 fotografii ( 3x4 cm. )

4. Certificatul medical ( forma 086 e )

5. Situaţia şcolară 

6. Copia buletinului de identitate a părintelui / tutorelui

7. Certificatul de studii gimnaziale (pentru studii liceale, clasa a X-a)

 

• Termenul de depunere pentru TURUL II a actelor pentru admitere 01 august – 21 august 2019.

Examenele de admitere 22 - 23 august 2019.

• Actele se depun la secretariatul liceului. 

 

Programul de activitate al secretariatului: luni – vineri, orele 9:00 – 13:30. 

Telefon / fax (+373) 22497129, e-mail: liceulacademicigorvieru@gmail.com 

Adresa: Chişinău, str. Miron Costin 24, MD-2068 

 

Cerinţe faţă de proba practică - Pictura:

Proba practică la Pictură se realizează în baza unei naturi statice după model. 

• Tehnica de realizare: acuarelă, guaşă. Modele de lucrări pentru admitere.  

• Formatul hârtiei: A3

• Toate materialele de lucru pentru admitere vor fi asigurate de către candidaţi.