LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

CALENDAR ȘCOLAR Anul de studii 2018 – 2019