LICEUL ACADEMIC
DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

Admiterea 2021

Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” este unica instituţie de stat preuniversitară cu profil artistic din Republica Moldova, care formează specialişti în domeniul artelor plastice, începând cu anul 1969. Fiind o instituție republicană, programul artistic pot să-l urmeze copiii din întreaga ţară, în acest scop, liceul dispune de cămin, iar elevii domiciliaţi în alte localtăţi decât mun. Chişinău, beneficiază de bursă de întreţinere.

În instituţie sunt admiși la studii şi elevi de peste hotarele Republicii.

Procesul de studii se desfăşoară în limba română, în conformitate cu planul individual de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru Liceu. În planul de învăţământ se regăsesc toate disciplinele şcolare studiate şi în liceele teoretice. Oferta educaţională pentru obiectele de profil include disciplinele: desen, pictură, compoziţie, istoria artelor plastice, anatomia plastică.

Elevii pot beneficia de burse de promovare în baza rezultatelor academice.

  Pe parcursul a 8 ani de studii elevii instituţiei realizează cursul gimnazial şi liceal la disciplinele de cultură generală şi de specialitate. Secţia Arte Plastice le oferă elevilor în etapa gimnazială să însuşească tehnica picturii în acuarelă, iar în cea liceală să posede tehnica picturii în ulei.

  Învăţământul liceal se încheie cu examen de bacalaureat la disciplinele de cultură generală şi de specialitate, care se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul elaborat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, iar în cadrul instituţiei cu susţinerea lucrării de diplomă executată de absolvenţi, care are drept scop confirmarea capacităţilor profesionale la încheierea studiilor în Liceu. 

  La promovarea examenului de bacalaureat, absolvenţii obţin diploma de bacalaureat, care le oferă dreptul de înmatriculare în învăţământul superior la toate specialităţile de profil artistic.