Limba engleza
Deschide pagina Facebook
Proiecte artistice

Concursuri si expozitii locale


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

Atentie, Concurs AGEPI!

Pentru tinerii din

Republica Moldova

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) anunţă lansarea Concursului de desen pentru elevi cu genericul  „Stop pirateria şi contrafacerea”, care este organizat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.
Obiectivul de bază al concursului constă în sensibilizarea şi educarea tinerei generaţii privind rolul proprietăţii intelectuale în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, precum şi impactul negativ al fenomenului pirateriei şi contrafacerii asupra societăţii.

Concursul se va desfăşura în perioada 1 septembrie – 1 noiembrie 2013. La concurs sunt  invitaţi să participe elevii claselor V-XII din şcolile, liceele şi colegiile din Republica Moldova. Concursul se desfăşoară pentru următoarele nominalizări, conform categoriilor de vârstă:

  1. până la 12 ani;
  2. 13-15 ani;
  3. 16-19 ani;

Lucrarea trebuie să satisfacă următoarele cerinţe:

 1. să reprezinte o creaţie personală şi originală a autorului (grupului de autori);
 2. să fie executate pe suport de hârtie sau de pânză format A4, efectuate în creion simplu,

creioane colorate, acuarele, cariocă;

 1. pe verso să fie menţionat un număr/cod/denumire de identificare;
 2. să nu fie înrămată.

De asemenea, unul şi acelaşi autor (colectiv de autor) poate prezenta la Concurs nu mai mult de o lucrare (un desen).
Ca urmare a selectării câştigătorilor conform nominalizărilor, pentru fiecare nominalizare, conform categoriei de vârstă,  câştigătorii vor fi premiaţi, după cum urmează:

  1. premiul I – 1500 lei;
  2. premiul II – 1000 lei;
  3. premiul III – 500 lei.

Doritorii de a se înscrie la concurs o pot face prin depunerea unei cereri de participare. Cererile sunt recepţionate de către Comitetul organizatoric la adresa: str. Andrei Doga, nr.24/1, MD-2024, mun. Chişinău, Republica Moldova sau pot fi transmise prin e-mail: concurs@agepi.gov.md, până la 1 noiembrie.

Cele mai bune lucrări  vor fi expuse în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2013”, la compartimentul „Creaţia tinerilor”.

Numele premianţilor vor fi anunţate în cadrul ceremoniei de premiere a laureaţilor Expoziţiei Internaţionale Specializate „INFOINVENT-2013”, care va avea loc la CIE „Moldexpo” în perioada 19-22 noiembrie 2013.

______________________________________________________________________


Informaţii suplimentare, regulamentul
concursului şi cererile de participare le găsiţi aici

Anexa 1

Anexa 2