Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Profesori


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

Curriculum Vitae
OLGA GUTU

 

Născută la 24 aprilie în 1959 la Kiev, Ucraina

Pajina personală:  http://gutu-olga.arta.md/
GSM: (+373) 069774119
E-mail:  olgagutu59@yahoo.com
Tel: (+373)022 746222 - domiciliu
Domiciliu: bd.Calea Ieşilor, bl. 61/1, apt.35, Chişinău, Republica Moldova, MD-2069.
EDUCAŢIE  ŞI  FORMARE
1970-1977 – Şcoala Specială Republicană Medie-Internat de Arte Plastice Taras Şevcenko din Kiev, Ucraina.  
                    
1977-1983 – Facultatea de Grafică a Academiei Naţionale de Arte Plastice și Arhitectură                           din Kiev, Ucraina.

LOCUL ACTUAL DE MUNCĂ:  Liceul Academic de Arte Plastice Igor Vieru din Chişinău, profesor de profil (discipline: desen, pictură, compoziţie); din 2012 – Gradul didactic Superior.

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ
Din 1978-până la ziParticipantă la Expoziţiile de Artă organizate de UAP şi Ministerul Culturii.

1983-1995 – Artist plastic (graficiană), Atelierele de Stampe ale Fondului Plastic din Kiev al Uniunii Artiştilor Plastici din Ucraina.

Din 1990 – Membră titulară al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova (UAP).

Din 1995 – Profesoară, Liceul Academic de Arte Plastice Igor Vieru din Chişinău.

EXPOZIŢII  PERSONALE
2004  GRAFICĂ.  Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău.
2006  GRAFICĂ.  Ambasada României în Republica Moldova.

EXPOZIŢII  REPREZENTATIVE
Din 1978-până la ziParticipantă la Expoziţiile de Artă organizate de UAP şi Ministerul Culturii.

DISTINCŢII
2000  Premiul GraficaalInspectoratului pentru Cultură a municipiului Bacăula expoziţia/concurs Saloanele Moldovei, ediţia a X-a, UAP, RM / UAP, Bacău, România.

2000  Diploma acordată de Fundaţia Brânduşele Speranţei, Chişinău.

2000/2001/2002/2003/2007/2011  Diploma - For preparation of student’s art works set - acordată de Galeria OPTD, or.Torun, Polonia.

2004  Diploma acordată de Ministerul Culturii al Republicii Moldova. 

2006  Premiul Graficaa Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

LUCRĂRI ÎN  COLECŢII  PUBLICE
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău.
Direcţia Expoziţiilor de Arte Plastice a Ministerului Culturii a Ucrainei.

LUCRĂRI ÎN  COLECŢII  PARTICULARE
Moldova, România, Ucraina, Belgia, Statele Unite ale Americii.

 

  Septembrie 2013                                                 Olga GUŢU