Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Profesori


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

CV
IGOR SAVIN

 
Profesor profil Grad didactic Superior;


Nascut : 29 Martie, 1957, Orhei
Titularizare : UAP ca membru stagiar Martie, 1999, secţia Pictură
Rezidenţa : R.Moldova, or. Chişinău, st. 31 August 79/1, ap.7
E-Mail : igorsavyn@yahoo.com

F O R M A R E A :
1969 - 1973 Şcoala de pictură, Orhei
1975 - 1979 Colegiul Republican de Arte Plastice “A.Plămădeală”, clasa profesorului Vasile Toma, Chişinău
1985 - 1990 Institutul Pedagogic de Stat ”I.Creangă”

C O N S A C R A R E A :
Din 1995 activeaza la liceul de Arte Plastice “Igor Vieru” din Chisinau ca profesor de gradul întîi


E X P O Z I Ţ I I     G R U P :
1995 - 1999 Pictură, Salonul de toamnă “Brîncuşi”,Chişinău
1994 - 2003 Pictură, Salonul de primăvară “Brîncuşi”,Chişinău
2003 Expoziţa republicană a profesorilor de profil


L U C R Ă R I    Î N    C O L E C Ţ I I    P R I V A T E :
Germania,Ucraina, România, Rusia, Belgia, Italia ,Republica Moldova


P R E M I I    D I S T I N C Ţ I I :
2005 Diploma de excelenţă, Torun, Polonia
2010 Diploma de excelenţă, filiala Tîrgovişte


H O B B Y – U R I:
Literatura de specialitate, fotografia