Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Profesori


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019


JECHIU ELENA
Profesor geografie, Master în Geografie

CV
JECHIU Elena

   
  Născută – 27 mai 1980 în satul Chiperceni, raionul Orhei în familie de intelectuali. Căsătorită, creştem împreună două fete de patru ani. Activez ca profesor de geografie la Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru”, diriginte clasa X-a, prin cumul.


Studii şi activităţi:
Am studiat la şcoala din localitatea natală, anii 1986-1997, Şcoala medie generală. Dragostea de natură m-a condus să-mi continui studiile la Universitatea de Stat Tiraspol, Facultatea Geografie, specialitatea geografie-biologie – anii 1998-2003.

Am continuat studiile de Master la aceeaşi facultate  -  Universitatea de Stat Tiraspol, Facultatea Geografie, anii 2004-2005.

Domeniul pedagogic a început după finisarea şcolii medii – 1997-1998, şcoala medie s. Voroteţ. După finisarea studiilor, în decembrie 2003 am fost angajată  la Universitatea de Stat Tiraspol, Facultatea Geografie, Catedra Geografie Umană, Regională si Turism – lector universitar.

În octombrie 2007 am fost înmatriculată studii la doctorat până în 2010 la specialitatea ”Protecţia mediului înconjurător şi a resurselor naturale”.

Prin cumul am activat Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova – asistent universitar septembrie 2010 - iunie 2011. Septembrie 2011 – Colegiul de Comerţ din Chişinău – profesor.

Activităţi şi organizare:
Program Educaţional ”Pas cu Pas” cursuri de perfecţionare în baza modulelor ”Psihopedagogia procesului educaţional centrat pe persoana care învaţă”.

Bursa de excelenţă a Federaţiei Mondiale a Savanţilor (FMS) cu tema de cercetare ”Studiu reţelei hidrografice ale Podişului Codrilor în contextul schimbării climei în ultimul secol.”.

Publicaţii:

  1. “The capitalization of the tourist potential within the Central Moldova Plateau”, Geographycal Phorum – Geographycal studies and protectioc research, Romania,2006.
  2. „Valorificarea potenţialului turistic în Podişul Moldovei Centrale”, Universitatea de Stat Tiraspol, octombrie 2007.
  3. ,,Consideraţii privind individualitatea geografică a Podişului Codrilor,, Universitatea de Stat Tiraspol, noiembrie 2008.
  4. Indicaţii metodice la cursul ”Geografia social – economică a lumii” Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova,2011.

Hobby-uri:    muzica, lectura, călătoria, fotografia.

Deviza: ” Viaţa e o luptă”.