Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Profesori


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019


RODIDEAL LARISA
Profesor limba engleză/informatica

CV
RODIDEAL Larisa

   
 

Numele, Prenumele: Rodideal Larisa

Anul, data, locul naşterii: 24 ianuarie 1983, Străşeni Găleşti.

Domiciliu: bd Dacia 12/1.

Studii: Universitatea Pedagogică de Stat : ”Ion Creangă”.

Facultatea Informatică şi Tehnologii Informaţionale.

Specialitatea: Informatică şi Limba Engleză

Locul actual de muncă: Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”.

E-mail: larisa_rodideal @yahoo.comI. Eperienţă profesională:

15 septembrie 2005- prezent – profesor de Limba Engleză şi Informatică,
Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru”.
2008- profesor de Informatica, Liceul Mihail Kogîlniceanu.

II. Stagii de formare, cursuri:
Institutul de Formare Continuă, Limba Engleză.

III. Cunoaşterea Limbilor:

Limba Romana - maternă.
Limba Engleza- excelent.
Limba Rusă – bine.
Limba Franceza – bine.

IV. Permis de conducere:
Categoria „B”.

V. Abilităţi:
Cunoaşterea calculatorului: MS Office, Internet, HTML, CSS.
Responsabilă, creativă, sociabilă, onestă.