Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Profesori


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019


VIŞNEVSCHI STELA
Profesor limbă şi lit. română, Grad didactic II

CV
VIŞNEVSCHI Stela

   
  NUMELE: Vişnevschi
PRENUMELE: Stela
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 4.04.1973 în satul Cubolta, r-ul Sîngerei, în familie de profesori
STAREA CIVILĂ: CăsătorităSTUDII ŞI FORMARE:
1979-1989 - Şcoala medie completă , satul Cubolta.
1989-1994 - Institutul Pedagogic din Bălţi ”Aleco Russo” cu specializarea-profesor şcolar cu balul mediu 9.0
2000 - Implementarea curriculară în cadrul învăţământului formativ.
2002 – „Metodologia activ-participativă şi evaluarea”.
2003 - ”Arta de a fi Om. Viaţa în familie”.
2002 / 2007 - Cursuri de formare la Institutul de Perfecţionare.

ACTIVITATE ŞI ORGANIZARE:
• Profesor de limbă şi literatură română, prin extindere şi de literatură universală în Liceul Teoretic ”Ştefan cel Mare” din anul 1994.
• Prezentă în fiecare an în cadrul echipei de evaluare şi verificare a examenului de capacitate limba română cl. IX-a.
• Participarea elevilor în cadrul concursurilor pe obiect: etapa şcolară, 2 diplome cu menţiunea gr . II, III la olimpiada municipală.
• Participare la Conferinţa Internaţională „Nichita Stănescu”.Diplomă de participare.
• Participare la Conferinţa Municipală: ,,Muncă,Cutezanţă,Talent”. Menţiune .
• Participare la simpozion literar ,,Chişinăul citeşte o carte 2010”, Expoziţii ale pictorilor cu renume, precum şi ale elevilor din liceul de Arte ,,I. Vieru”, diverse reprezentări teatrale ,discuţii la Congrese Literare.
• În cadrul seminarului municipal ,,Parteneriat. Strategii. Metode de activitate cu factorii sociali” am prezentat un recital teatralizat: ,,In memoriam lui Gr. Vieru”. Crâmpeie au fost prezente şi în cadrul măsurii educative –decada limbii române în luna februarie 2011.
• 2006 prin cumul am profesat la Liceul de Arte Plastice ”Igor Vieru”.
• 2010 profesor titular la Liceul de Arte Plastice ”Igor Vieru”.
• Alte activităţi: Broker - Companiei Moldo – Austriacă ”WVP”

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ:
• 2009 - Colegiul Agricol din or. Tîrgu-Mureş, lecţia de literatură: ”Metode moderne de prezentare a personajului (opera „Enigma Otiliei,cl. X-a); lecţia de consiliere psiho-pedagogică: ”Cum să soluţionăm problemele adolescenţilor”, cl. a X-a.
• Tema de cercetare: ” Încadrarea activ-participativă a noilor metodologii la predarea temelor de literatură universală” (volumul lucrării de 30 de pagini).

REFERATE:
• Aserţiuni metodice: ”Forme de evaluare. Evaluare finală.” (anexă, model de lecţie) „Captarea atenţiei la lecţiile de limbă/literatură română” (anexă 8 pagini)

MERITE:
• Deţinătoare a 2 diplome de laudă: I - 2006 la finisarea promoţiei cl. XII-a/B,
• II - 2008 împlinirea a 35 de ani.
• 2005/06 calificativul ”foarte bine” în cadrul evaluării frontale a Comisiei Departamentale în persoana Inspectoarei , D-na Silvia Gîlcă.