Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Profesori


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019


CURRICULUM VITAE
BANTAŞ PETRU
profesor de fizică/astronomie, grad didactic II

   
  INFORMAŢII PERSONALE:
Nume / Prenume: Bantaş Petru
Adresa: s.Pelinia, r-nul Drochia, Republica Moldova
Telefon Mobil: 068410681
E-mail: www.bantaspetru@gmail.com
Naţionalitate: moldovean
Data naşterii: 23.06.1955
Sex: Masculin
Starea civilă: Căsătorit


EDUCAŢIE Şl FORMARE:    
Funcţia   Din 15.09.1982 - profesor de fizică, şcoala medie din s.Pelinia, în prezent Liceul Teoretic Pelinia.

Studii   1982 Institutul Pedagogic de Stat „A Russo” din Bălţi, facultatea – MATEMATICĂ, FIZICĂ ŞI DISCIPLINI TEHNICE, specialitatea – DISCIPLINI TEHNICE ŞI FIZICA. 10–15 aprilie 2001, Centrul Educaţional „Pro Didactica” 10–15 noiembrie 2002, Centrul Educaţional „Pro Didactica” 07.08–30.08.2006, Ministerul Educaţiei al R. Moldova, Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale, certificat № 66 „Formator local” 09.03–10.05.2011, Ministerul Educaţiei al R. Moldova, Centrul Educaţional „Pro Didactica” – „Educaţie de calitate în mediul rural din Republica Moldova”.

Limba maternă   Româna

Limbi străine cunoscute   Rusa: citire /scriere /vorbire Engleza: citire /scriere /vorbire – cu dicţionarul
  
Experienţa profesionala:   1982 – 2014 profesor de fizică în „Liceul Teoretic Pelinia” din satul Pelinia, raionul Drochia. 1985 – 2014 profesor de informatică în „Liceul Teoretic Pelinia” din satul Pelinia, raionul Drochia.

Competenţe şi abilităţi sociale   Comunicabilitate, responsabilitate dezvoltată în cadrul procesului instructiv-educativ.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului   O bună stăpînire a limbajului de programare: Pascal. Microsoft Office: Word, Excel, Acces, Power Point. HTML.

Competenţe şi aptitudini artistice   Pasionat de prelucrarea artistică a lemnului, muzică.

Alte competenţe şi aptitudini   Hobby: foto, lectura, muzica