Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Profesori


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019


MELENCIUC MIHAI

profesor de chimie, doctor în ştiinţe

CV
MELENCIUC Mihai

   
  NUMELE: Melenciuc
PRENUMELE: Mihai
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 10.X.1979, satul Copanca, raionul Slobozia, Republica Moldova
DATE DE CONTACT: (adresă, telefon, e-mail) – mun. Chişinău, R. Moldova, tel. 060422170, email : mihaimelenciuc@mail.ruSTUDII:
Universitatea de Stat din Tiraspol, facultatea de biologie şi chimie,
Studii în doctorantură IGFP al AŞM, doctor în ştiinţe.

DOMENIILE DE ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:
biologie - fiziologia vegetală, chimie.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE PUBLICATE:
19 lucrări ştiinţifice, dintre care: 5 articole în ediţii recenzate, 1 capitol al monografiei, 5 brevete de invenţie şi 8 teze.

PARTICIPĂRI LA PROIECTE ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:
Participare la proiectele cu nr. nr. 43.007P şi 07.407.01.06 PA din cadrul Programului de Stat “Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale (secetă, îngheţuri, etc.) asupra plantelor de cultură”.

PREMII ŞI MENŢIUNI:
Diplomă de la EUROINVENT de acordare a medaliei de aur, diploma de gradul III decernată pentru teza de doctor.