Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Profesori


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019


STÎNCĂ NATALIA

Director adjunct pentru instruire la disciplinele de cultură generalA, profesor de limba engleză, Magistru în filologie, Studii de doctorat


CURRICULUM VITAE
STÎNCĂ NATALIA

   
  Stîncă Natalia
Magistru în filologie
Mun.Chişinău, or. Vadul lui Vodă
Str. 31 August 29 ap.3
E-mail: stincanatalia@yahoo.com

 

Studii :
   
2003-   Universitatea de Stat din Moldova, studii de doctorat, specialitatea Teoria şi metodologia instruirii (limbii engleze).

2001 - 2002   Universitatea de Stat din Moldova, studii de masterat. Diplomă de magistru în filologia germanică. Tema tezei de magistru: «Modele de intonaţie pentru diferite funcţii ale limbii în limbile română şi engleză».

1996 - 2001   Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi şi literature străine. Specialitatea Limba şi literatura engleză. Diplomă de licenţă.

Activitatea profesionala si publica:

   
07.10.2011 – prezent   Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru”, director adjunct la disciplinele de cultură generală, profesor de limba engleză.

01. 09. 2001 - 28.08.2013   Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Filologie Engleză, Lector. Limba engleză. 

09.2004 - 06.2006   Institutul de stat de Instruire continuă. Lector. Limba engleză.

07.2001 – 03.2002   Biroul de traduceri“Alina Şeremet”, translator limbă engleză, franceză, română, rusă.

01.2000 – 05.2000   Liceul “Natalia Dadiani”, profesor de limbă engleză.

06.1999-08.1999   “Junior Achievement in Moldova”. Translator.

Competenţe lingvistice:  
Cunoaşterea limbilor:   engşeză, franceză, rusă, română (limba maternă).