Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Noutati


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"

NOUTATI CURENTELiceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru” anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director adjunct pentru educație.

Liceul are două locuri vacante de director adjunct pentru educație, a câte 0,5 unitate de funcție.
La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare pedagogice, care au desfăşurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, cunosc limba română, sunt apţi (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei şi nu au antecedente penale.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct vor prezenta, la LAAP ”Igor Vieru”, personal sau printr-un reprezentant (la anticamera organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, până la data de 23.03.2018, următoarele acte:

  1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. l a Regulamentului „Cu privire la organizarea si desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director si director adjunct în instituţiile de învăţământ general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163, din 23 martie 2015;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. Copia carnetului de muncă;
  5. Curriculum vitae perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiaşi Regulament;
  6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei;
  7. Cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
  8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

Actele vor fi depuse la LAAP ”Igor Vieru” în anticameră, între orele 9:00 – 15:00.
Informaţii suplimentare puteţi obţine:
Telefon de contact: (+373) 022 497129
e-mail: liceulacademicigorvieru@gmail.com
Data limita de depunere a dosarelor – 23 martie 2018
Vizita Excelenţei Sale, Dna Valeria Biagiotti, Ambasadorul Italiei în RM

Pe 10 noiembrie 2017, Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”a fost onorat de vizita Excelenţei Sale, Dna Valeria Biagiotti, Ambasadorul Italiei în RM. Colaborarea bilaterală între instituţii a fost iniţiată în contextul manifestaţiei organizată cu ocazia Zilei Naţionale a Italiei, unde au participat elevii clasei a VIII-a a LAAP „Igor Vieru”, coordonaţi de profesorul Igor Savin, realizând o serie de lucrări prin care au reprodus spiritul Italiei în culori.

În cadrul vizitei actuale, E.S. Dna Valeria Biagiotti, a venit cu o donaţie pentru suplinirea bibliotecii liceului cu materiale despre arta italiană.
Directorul LAAP „Igor Vieru”, Dna Nicoleta Stati, a mulţumit pentru gestul nobil în susţinerea învăţământului artistic şi a promovării creaţiei artistice a elevilor liceului în cadrul evenimentelor organizate de E.S. Dna Valeria Biagiotti.


Foto 1 Foto 2 Foto 3
Foto 4 Foto 5 Foto 6
Expoziţia – Concurs de Arte Vizuale „Jan Alojzy Matejko” 2017, ediţia a V-a.

Elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” au fost distinşi cu locuri premiante în cadrul Expoziţiei – Concurs de Arte Vizuale „Jan Alojzy Matejko” 2017, ediţia a V-a. Manifestarea culturală este dedicată zilelor culturii Polone în Republica Moldova.

Pe 2 noiembrie 2017, în cadrul inaugurării expoziţiei la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, au fost distinşi cu Premiul I pentru Pictură, elevul Maxemciuc Ilie (cl. a X-a), Premiul Zen Club Moldova, eleva Maxemciuc Elena (cl. a X-a) şi Diplome de excelenţă, elevilor Mîndrean Doina (cl. a XI-a), Timoşinina Ana (cl. a X-a).

-
Tabăra de creaţie în incinta Muzeului Memorial “Nicolae Balcescu” din Râmnicu Vâlcea, România

În perioada 27 octombrie – 4 noiembrie 2017, elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor VIERU" au participat la Tabăra de creaţie în incinta Muzeului Memorial “Nicolae Balcescu” din Râmnicu Vâlcea, România. În contextul proiectului educativ-artistic, Liceul a inaugurat o expoziţie de grafică a instituţiei, în incinta Bibliotecii Judeţene "Antim Ivireanul" Vâlcea.

Cu deosebită consideraţie şi respect, aducem sincere mulţumiri partenerilor de proiect, dl Antonie Chelcea (directorul Muzeului Memorial “Nicolae Balcescu”) şi Sergiu Plop (preşedintele Asociaţiei Plop Art).

Afis 1 Afis 2
Foto 1 Foto 2 Foto 3
Foto 4 Foto 5 Foto 6
Foto 7 Foto 8 -
2 octombrie 2017
locuri premiante în cadrul Concursului Internaţional de Arte Plastice pentru copii LIDICE 2017

2 octombrie 2017. Elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” au fost distinşi cu locuri premiante în cadrul Concursului Internaţional de Arte Plastice pentru copii LIDICE 2017, ediţia a 45-a, din Republica Cehă.

n cadrul festivităţii solemne de premiere, Elexcenţa Sa, dl Zdenek KREJCI, Ambasadorul Cehiei în RM, a înmânat Medalia “The Rose of Lidice” elevei Fostică Natalia (cl. a XI-a) şi Diplome de onoare elevilor Bivol Ghenadie (cl. a VIII-a), Timpu Dumitru (cl. a IX-a), Mocanu Ştefan (cl. a IX-a), Cravţov Olga (cl. a IX-a). Aducem felicitări elevilor şi profesorilor coordonatori, Alexandra Clapatiuc şi Igor Savin.


1. Absolventii 2017 cl. a XII-a 2. Absolventii 2017 cl. a XII-a Foto 3
Foto 4 Foto 5 Foto 6
ULTIMUL SUNET
pentru Absolvenţii claselor a IX-a şi a XII-a
în anul de studii 2016-2017


1. Absolventii 2017 cl. a XII-a 2. Absolventii 2017 cl. a XII-a Foto 3
Foto 4 Foto 5 Foto 6
Foto 7 Foto 8 Foto 9
10. Absolventii 2017 cl. a IX-a 11. Absolventii 2017 cl. a IX-a 12. Absolventii 2017 cl. a IX-a
Cîştigătorii Concursului de pictură
organizat cu ocazia Zilei Dreptului Umanitar la Ploieşti, România.
25 mai 2017

Pe 25 mai 2017, în incinta Liceului au fost premiaţi cîştigătorii Concursului de pictură organizat cu ocazia Zilei Dreptului Umanitar la Ploieşti, România.

Vicepreşedintele CJ Prahova, dna Ludmila Sfirloaga a decernat diplomile de onoare elevilor LAAP „Igor Vieru” şi a desemnat câştigătorii concursului „SOS – Patrimoniul cultural al omenirii în pericol!”: Stahi Arina eleva cl. a XI-a (Premiul I), Golban Vitalie elevul cl. a VIII-a (Locul I), Diaconu Adrian elevul cl. a VIII-a (Locul II), profesor coordonator Igor Savin. Aducem sincere mulţumiri organizatorilor Concursului şi felicitări premianţilor!


Cîştigătorii Concursului de pictură 1 Ludmila Sfirloaga,Vicepresedinte CJ Prahova Cîştigătorii Concursului de pictură 3
Cîştigătorii Concursului de pictură Cîştigătorii Concursului de pictură 5 Cîştigătorii Concursului de pictură 6
În perioada 18 – 25 aprilie 2017,
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei a găzduit expoziţia de pictură şi grafică
a elevilor LAAP „Igor Vieru” şi a studenţilor Academiei de Pictură „Stati Art”.


Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art
Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art
Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor LAAP Igor Vieru şi a studenţilor Academiei de Pictură Stati Art

Expoziţia elevilor clasei a X-a a LAAP „Igor Vieru”
în incinta Bibliotecii „Transilvania”
(17.II – 18.III.2017)

Joi, 23 februarie 2017, în incinta Bibliotecii „Transilvania”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu”, a avea loc inaugurarea Expoziţiei elevilor clasei a X-a, a Liceului Academic de Arte Plastice "Igor Vieru". Sunt expuse peisaje realizate în cadrul precticii de toamnă, în localitatea Oxentia, r.Dubăsari, activitate artistică coordonată de profesorul Alexandra Clapatiuc.
Durata expoziţiei 17 februarie – 18 martie 2017.


Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017) Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017) Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017)
Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017) Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017) Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017)
Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017) Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017) Expoziţia elevilor clasei a X-a (17.II – 18.III.2017)

Expoziţia elevilor LAAP „Igor Vieru”
în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova

Joi, 2 februarie 2017, în sala Serviciului "Colecţie de artă şi hărţi" a Bibliotecii Naţionale, bloc II, a avea loc inaugurarea Expoziţiei elevilor Liceului Academic de Arte Plastice "Igor Vieru". Sunt expuse lucrări de pictură şi grafică realizate în procesul de studiu a elevilor claselor a V-a – VIII-a. Durata expoziţiei 1 - 28 februarie.


Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru
Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru
Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru Expoziţia elevilor LAAP Igor Vieru

ZIUA „MARII UNIRII” ȘI A TUTUROR ROMĂNILOR
celebrată la L.A.A.P „ Igor Vieru”

Cu ocazia aniversării celor 98 de ani de la Marea Unire din 1 decembrie 1918, în incinta liceului, s-au organizat mai multe activități. În dimineața zilei de 1 decembrie, pe fundal de cântece ale lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici, un grup de elevi ai clasei a VIII-a au împărțit colegilor și profesorilor panglică tricolor și urări cu ocazia sărbătorii. În una din pauze, a fost organizat un careu solemn în cadrul căruia, elevii clasei a X-a și a IX-a, Mihai Onciu, Sanda Ceban, și Vera Belousov au informat pe cei prezenți despre importanța și semnificația zilei Marii Uniri. La fel, fiecare dintre vorbitori, a relatat succint procesul istoric prin care Basarabia, Bucovina și Transilvania s-au unificat cu Regatul Român astfel realizându-se România Mare la 1918. La final, elevii alături de profesori, au dansat „Hora Unirii” după exemplul românilor de la Alba Iulia, care la 1 decembrie 1918 votaseră Unirea.

Profesor de Istorie și Educație civică,
Dumanschi Artur

EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART
EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART

EXPOZITIA LAAP “IGOR VIERU” IN COLABORARE CU
ACADEMIA DE PICTURA "STATI ART"
în incinta Muzeului Judeţian Gorj „Alexandru Ştefulescu” şi
a Conacului Colonelului Petre Petrescu, comuna Runcu, România

În perioada 17 – 26 octombrie 2016 s-a desfăşurat Tabăra de creaţie la Conacul Colonelului Petre Petrescu, din comuna Runcu, România, unde au participat elevi ai LAAP ”Igor Vieru” şi studenţi ai APSA. Evenimentul a fost organizat de Fundaţia „Voice of Art” din România, în contextul Proiectului Cultural de susţinere a tinerilor talentaţi din învăţământul artistic preuniversitar şi universitar din RM. În cadrul proiectului au fost inaugurate două expoziţii, prima vernisată în incinta Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” cu lucrări reprezintative realizate de elevii şi studenţii celor două instituţii de învăţământ, iar a doua expoziţie desfăşurată în incinta Conacului Colonelului Petre Petrescu, cu lucrări realizate de participanţii la Tabăra de creaţie.

EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART
EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART
EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART
EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART EXPOZITIA LAAP IGOR VIERU IN COLABORARE CU ACADEMIA DE PICTURA STATI ART

REZULTATE BACALAUREAT 2016

Cu media generală de 7,82 şi rata de promovabilitate de 100%, Liceul Academic de Arte Plastice “Igor Vieru” s-a clasat şi anul acesta printre primele 10 instituţii de învăţămînt din Republică conform rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat. Liceul se află pe locul 6 în Republică şi pe locul 4 în Municipiul Chişinău. Felicitări absolvenţilor noştri, unii dintre care deja au fost admişi la studii în instituţiile de învăţămînt superior din ţară şi din străinătate. Le dorim mult succes în viitorul academic!

ULTIMUL SUNET
pentru Absolvenţii claselor a IX-a şi a XII-a
în anul de studii 2015-2016

La festivitatea dedicată „Ultimului sunet - 2016”,
a participat Ministrul Culturii Monica Babuc.


Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru
Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru
Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru
Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru
Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru Ultimul sunet 2016 la LAAP Igor Vieru
Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României
la LAAP ”Igor Vieru”

Pe 17 mai 2016, Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” a fost vizitat de Alteța Sa Regală Principesa Maria a României. Este pentru a doua oară când un reprezentant al Casei Regale din România onorează instituția cu înalta Sa prezență, prima desfășurându-se în luna septembrie 2015, când instituția a fost vizitată de Alteței Sale Regale Principele Radu al României. În urma vizetei, LAAP ”Igor Vieru” a primit Înaltul Patronaj Regal al Alteței Sale Principele Radu al României în decembrie al anului 2015.

În cadrul vizitei actuale, administrația Liceului a avut plăcerea să prezente Alteței Sale Regale Principesa Maria, procesul de studiu artistic al elevilor în atelierele de creație, în sălile de clasă și nivelul profesional al tinerilor prin tablourile expuse în cadrul unei expoziții în incinta instituției.

Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru
Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru
Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru
Vizita Alteței Sale Regale Principesa Maria a României la LAAP Igor Vieru  ADMITEREA 2016 – 2017     

Emisiune televizată Moldova 1 "Magazinul Copiilor"
Sanda CEBAN eleva clasei a IX-a LAAP "Igor Vieru"
Știrile Curente
Liceu din țară sub supraveghere regală

Are o tradiție de 46 de ani și este singura instituție de stat, preuniversitară cu profil artistic. De curând, Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” din Capitală, s-a ales cu un titlu prestigios.