Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Liceul astăzi


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE
"Igor VIERU"

Promoţia 2015

ARHIPOVSCHI Xenia  Absolvenţii cl. a XII-a DOGA Victoria
DONCIU Vasile GALBEN Ion GARABAJIU Cristian
MIHALACHI Cristina MUCHIEVIŢ Elena REABOV Alexandru
SÎRBU Daniela ŞAGANEANU Alexandru TESLARU Victor
TRIFAN Valentina UNTILOV Alexandru

Lucrări de diplomă 2015

Nr.
d/o

Numele, prenumele
absolventului

Denumirea lucrării

 Profesor  

Lucrarea de diplomă

1.

ARHIPOVSCHI Xenia

„Bogăţia populată”
1000*1000 mm, u/p

Anatol Ghimpu

 ARHIPOVSCHI Xenia, Bogăţia populată

2.

GARABAJIU Cristian

„Peisaj de iarnă”
500*1500 mm, u/p

Alexandra Clapatiuc

 GARABAJIU Cristian, Peisaj de iarnă

3.

DOGA Victoria

„Taina”
1100*1100 mm, u/p

Anatol Ghimpu

DOGA Victoria, Taina

4.

REABOV Alexandru

„Bătrânii”
600*1200 mm, u/p

Alexandra Clapatiuc

 REABOV Alexandru, Bătrânii

5.

DONCIU Vasile

„Tăcere”
1250*850 mm, u/p

Anatol Ghimpu

DONCIU Vasile, Tăcere

6.

ŞAGANEANU Alexandru

„Natură statică cu peşti”
1000*2500 mm, u/p

Alexandra Clapatiuc

ŞAGANEANU Alexandru, Natură statică cu peşti

7.

GALBEN Ion

„Natură statică”
850*850 mm, u/p

Anatol Ghimpu

GALBEN Ion, Natură statică

8.

SÎRBU Daniela

„Tradiţie”
700*1200 mm, u/p

Alexandra Clapatiuc

SÎRBU Daniela, Tradiţie

9.

MIHALACHI Cristina

„Luntrile”
1200*600 mm, u/p

Anatol Ghimpu

MIHALACHI    Cristina, Luntrile

10.

TESLARU Victor

„Odihnă”
950*1200 mm, u/p

Alexandra Clapatiuc

TESLARU Victor, Odihnă

11.

MUCHIEVIŢ Elena

„Dansul muzelor”
750*1500 mm, u/p

Anatol Ghimpu

MUCHIEVIŢ Elena, Dansul muzelor

12.

TRIFAN Valentina

„Clopotniţa”
1200*700 mm, u/p

Alexandra Clapatiuc

TRIFAN Valentina, Clopotniţa

13.

UNTILOV Alexandru

„În atelier”
1100*680 mm, u/p

Alexandra Clapatiuc

 UNTILOV Alexandru, În atelier