Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Liceul astăzi


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE
"Igor VIERU"

Promoţia 2014

Nr.
d/o

Numele, prenumele
absolventului

Denumirea lucrării

 Profesor  

Lucrarea de diplomă

1.

ANTONIU Alexandru

„Pieta”,
1000*1000 mm, u/p

Victor Cobzac

 ANTONIU Alexandru, Pieta, prof. V.Cobzac

2.

BOTEZAT Constantin

„Pe urmele lui Van Dyck”,
1000*1200 mm, u/p

Oxana Ţip

 BOTEZAT Constantin, Pe urmele lui Van Dyck, prof. O.Ţip

3.

BONDARI Natalia

„Efemerice madone”,
900*1100 mm, u/p

Victor Cobzac

 BONDARI  Natalia, Efemerice madone, prof. V.Cobzac.

4.

CARMAZAN Iulia

„În pas cu moda”,
1350*850 mm, u/p

Victor Cobzac

 CARMAZAN Iulia, În pas cu moda, prof.V.Cobzac

5.

CARP Valentina

„Prietenele”,
1100*950 mm, u/p

Victor Cobzac

 CARP Valentina, Prietenele, prof. V.Cobzac.

6.

DARII Violina

Triptic „Veşnicia s-a născut la sat”
1000*2500 mm, u/p

Victor Cobzac

DARII Violina, Veşnicia s-a născut la sat, prof. V.Cobzac.

7.

DRĂGOI Cristina

„Natură statică pe roşu”,
750*1500 mm, u/p

Oxana Ţip

DRAGOI Cristina, Natură statică pe roşu, O.Ţip.

8.

DUBĂSARI Rodica

„Timpul”,
1000*2000 mm, u/p

Oxana Ţip

DUBĂSARI Rodica, Timpul, prof. O.Ţip.

9.

EMILIANOV Iurie

„Casa părintească”,
1000*1000 mm, u/p

Victor Cobzac

EMILIANOV Iurie, Casa părintească, prof. V.Cobzac.

10.

ERMURACHI Marina

„ Graţie ”,
800*1600 mm, u/p

Oxana Ţip

ERMURACHI Marina, Graţie, O.Ţip.

11.

IVANOV Maria

Triptic „Pe valurile muzicii”,
750*2500 mm, u/p

Victor Cobzac

Ivanov Maria, Pe valurile muzicii, prof. V.Cobzac.

12.

JOSANU Dumitru

„Familia”,
1100*900 mm, u/p

Oxana Ţip

JOSANU Dumitru, Familia, prof. O.Ţip.

13.

LEAGUL Carolina

Diptic „Atelier”,
680*1200 mm, u/p

Oxana Ţip

 LEAGUL Carolina, Atelier, prof. O.Ţip a.

 LEAGUL Carolina, Atelier, prof. O.Ţip b

14.

LUNGU Mihaela

„Recviem. Alb şi Negru cu solo pentru vioară”,
800*2000 mm, u/p

Victor Cobzac

 LUNGU Mihaela, Recviem. Alb şi Negru cu solo pentru vioară, prof. V.Cobzac.

15.

MORARU Elena

„Inocenţă”,
1100*800 mm, u/p

Oxana Ţip

MORARU Elena, Inocenţă, O.Ţip.

16.

POPA Vladlena

„Crivăţ”,
700*1400 mm, u/p

V.Cobzac.

POPA Vladlena, Crivăţ, prof. V.Cobzac.

17.

ŞALIN Lia

„Dialogul dintre generaţii”,
1600*800 mm, u/p

Victor Cobzac

 ŞALIN Lia, Dialogul dintre generaţii, prof. V.Cobzac.