Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Instruire


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

PLAN-CADRU
PENTRU LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"
Ciclul gimnazial si liceal
Anul de studii 2013-2014