Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Instruire


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

Activităţile întreprinse
în contextul tematicii „Holocaust”


În cadrul Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” pe parcursul lunilor  octombrie - decembrie s-au desfăşurat activităţi în contextul tematicii propuse „Holocaust. Memorie. Conştiinţă. Depăşire.”:

  • S-au organizat vizionarea filmelor: „The Boy in the Striped Pyjamas”, „La vita è bella” şi „Shindler list”s”;
  • S-au îndrumat elevii claselor a IX-a – XII-a să participe la concursul municipal cu aceeaşi tematică;
  • S-a discutat în clasele a IX-a şi a XII-a fenomenul „Holocaustului” în timpul celui de-al doilea război mondial: cauze, forme de manifestare şi consecinţele groaznice suportate de grupările sociale vizate.
  • Au fost îndrumaţi elevii spre crearea unor postere cu tematica respectivă.

În cadrul concursului municipal au fost obţinute:

  • Menţiuni de participare (elevii: Botezat Constantin, Carp Valentina-Eladia (clasa XII) şi Munteanu Ana – clasa a X-a)
  • Diplomă de gradul III – Dombrov Maria, clasa a X-a
  • Diplomă de gradul I – Muchieviţ Elena, clasa a XI-a