Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Contacte


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

CONTACTE

Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Liceul Academic de Arte Plastice „Igor VIERU”


ADRESA LICEULUI:

MD-2068 Republica Moldova,

or. Chişinău, Miron Costin, 24

Sectorul Rîşcani


TELEFOANE DE CONTACT:

Secretariat: +373 (22) 49-71-29

Director adjunct: +373 (22) 44-53-83

Contabilitate / Fax.: +373 (22) 43-30-78

E-mail: liceuligorvieru@mail.md, liceulacademicigorvieru@gmail.com