Limba engleza
Deschide pagina Facebook

Liceul astăzi


Inceperea admiterii in anul de studii 2018-2019

LICEUL ACADEMIC DE ARTE PLASTICE "IGOR VIERU"Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu
oferit Liceului Academic de Arte Plastice "Igor Vieru"

Avem plăcerea să comunicăm că Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” a primit Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu. Evenimentul a avut loc la Palatul Elisabeta, vineri, 4 decembrie 2015.

Înaltul Patronaj Regal a fost acordat liceului în urma vizitei Principelui Radu în acest an, în luna octombrie la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”. În cadrul vizitei, administrația Liceului a avut plăcerea să prezente Alteței Sale Regale procesul de studiu artistic al elevilor în atelierele de studiu şi să prezente o instituție care promovează principiile studiului academic, cultura națională și dezvoltarea artistică a tinerilor din RM.

Începând din anul 2016, Majestatea Sa Regele a decis să ofere elevilor liceului posibilitatea de a organiza o tabără de creație în fiecare vară, la Domeniul Regal Sinaia. Șapte elevi, timp de șapte zile, vor putea face studii de pictură în plein-air, inspirându-se din natură și din creațiile marilor pictori ale căror lucrări sunt expuse la Castelele Peleș și Pelișor.

Oferirea Înaltului Patronaj Regal reprezintă o deosebită onoare şi mândrie pentru Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, această distincţie devenind una de valoare istorică, de înaltă onoare și semnificație spirituală pentru elevii și corpul profesoral al instituţiei.

Liceul Academic de Arte Plastice din Chisinau a primit patronaj regalVizita Alteței Sale Regale Principele Radu al României

Pe 28 septembrie Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” a fost onorat de prezența Alteței Sale Regale Principele Radu al României. Este pentru prima oară când un reprezentant al Casei Regale din România onorează instituția cu înalta Sa prezență.

În cadrul vizitei, administrația Liceului a avut plăcerea să prezente Alteței Sale Regale procesul de studiu artistic al elevilor în atelierele de studiu, nivelul profesional al tinerilor talentați prin tablourile expuse în cadrul unei expoziții și opere ale Maeștrilor picturii basarabene din sec. XX, precum: Igor Vieru, Eleonora Romanescu, Olga Orlova, Iurie Șibaev, vernisate în sala de Expoziții a Liceului. În cadrul întrevederii, Alteța Sa Regală a acceptat să-şi ofere Înaltul Patronaj instituției artistice. Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” este prima instituţie din Republica Moldova care primeşte Înaltul Patronaj al Principelui Radu al României.

Sperăm că prin această vizită am oferit Alteței Sale Regale o imagine asupra procesului de studiu artistic preuniversitar din RM și am prezentat o instituție care promovează principiile studiului academic, cultura națională și dezvoltarea artistică a elevilor.

Cu siguranță, această zi va deveni una de valoare istorică, de înaltă onoare și semnificație spirituală pentru elevii și colectivul profesoral al instituției.

Expoziţia LAAP "Igor Vieru"
UNA Galeria
Universitatea Naţională de Arte Bucureşti

Pe 1 aprilie 2015 a fost vernisată Expoziţia de pictură şi grafică a elevilor Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” în incinta Galeriei  Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. S-a adus în atenţia publicului bucureştean o expoziție care denotă obiectivele educaţionale propuse de actuala administrație, condusă de Dna director Nicoleta Stati, și anume, înalta pregătire profesională a elevilor şi revalorificarea tradiţiilor studiului Academic în domeniul artelor plastice.

Aducem sincere mulțumiri rectorului Universităţii, Dlui Cătălin Bălescu, pentru găzduirea expoziției Liceului nostru în incinta „UNA Galeria”,  sperând că pe această cale să punem temelia unei colaborări îndelungate între cele două instituții de arte. Totodată, mulţumim domnului decan al Facultăţii de  Arte Decorative şi Design, Cosmin Paulesc şi domnului director al Departamentului Artă Murală, Ion Achiţenie pentru prezentarea şi vernisarea expoziţiei.


Cristina Chelaru
Dir.adjunct


45 DE ANI DE ACTIVITATE

Pe parcursul a 45 de ani de activitate a instituţiei de învăţământ artistic, s-au format zeci de generaţii de absolvenţi care s-au afirmat în plan profesional în calitate de artişti plastici, profesori în instituţiile cu profil artistic, personalităţi de seamă în domeniul culturii.

Din 2011, obiectivele generale ale activităţii educaţionale în Liceu, propuse de directorul Nicoleta Stati, vizează realizarea înaltei pregătiri profesionale a elevilor, care presupune revalorificarea şi consolidarea tradiţiilor studiului Academic în instituţiile medii cu profil artistic. Astfel, din 2011, instituţia este reformată şi redenumită în Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”.

Prioritare pentru formarea şi instruirea elevilor în domeniul artelor plastice au devenit nivelul de pregătire profesională a cadrelor didactice, participarea elevilor la expoziţiile, concursurile, taberele de creaţie naţionale şi internaţionale, organizarea Expoziţiilor metodice în incinta Liceului, care aduc în prim-plan elevilor creaţia artiștilor ce au devenit nume de referinţă în Arta Plastică Naţională, precum: Igor Vieru, Glebus Sainciuc, Valentina Rusu-Ciobanu, Eleonora Romanescu, Olga Orlova, Leonid Grigoraşenco, Alexei Vasiliev, Valentin Coreachin, Gheorghe Vrabie, Dumitru Peicev, Emil Childescu, Iurie Şibaev, Ilia Bogdesco ş.a.

Astfel, Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” este un promotor al valorilor artistice şi pedagogice, iar expoziţia actuală denotă nivelul de pregătire profesională a elevilor, obţinut în procesul de studiu artistic.

INAUGURAREA EXPOZITIEI JUBILIARE -
CENTRUL EXPOZITIONAL CONSTANTIN BRANCUSI

Vernisarea Expoziţiei Jubiliare, 45 de ani de activitatea a Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, a avut loc pe 23 septembrie 2014, la Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi din Chişinău.

La eveniment au participat: ministrul Culturii, Monica Babuc, ambasadorul Ungariei în Republica Moldova, Excelența Sa Mátyás Szilágyi, ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Excelența Sa Artur Michałski, Preşedintele UAP, Ghenadie Jaloba, reprezentantul Centrului rus de Ştiinţă şi Cultură, Natalia Siminencinco, invitaţii de onoare, reprezentanţi ai Institutului de Arte „I.E.Repin” din Sankt Petersburg, Daria Kollegova (profesor de pictură și compoziție) şi Denis Vişniţkii (expert în artă, inspector în şcolile de arte din Rusia, curatorul al site-ului Academiei de Artă din Sankt Petersburg, |Practicum ).

În discursul oficial, ministrul Culturii a adus felicitări directorului Liceului, Nicoleta Stati, oferind instituţiei Diploma de Onoare pentru excelenţă şi contribuţie substanţială la edificarea culturii naţionale, promovarea unui învăţământ de calitate şi performanţe deosebite în contextul dezvoltării artelor plastice contemporane.

Totodată, reprezentantul Centrului rus de Ştiinţă şi Cultură, a decernat Liceului, Medalia de aur din partea Fondului „Сверхкартина Вячеслава Чеботаря” din Sankt Petersburg, cu ocazia Jubileului de 45 de ani de activitate a instituţiei.

Suntem onoraţi de gestul reprezentanţilor Centrului rus de Ştiinţă şi Cultură şi Institutului de Artă „I.E.Repin” din Sankt Petersburg, care au adus în dar Liceului albume de artă, care vor consolida tradiţia studiului academic şi pregătirea profesională a elevilor în procesul de studiu artistic.

Administraţia Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” aduce felicitări profesorilor, elevilor şi absolvenţilor, cu această frumoasă aniversare, dorindu-le noi realizări în plan artistic şi didactic.

OBIECTIVELE LICEULUI

Liceul Academic de Arte Plastice ”Igor Vieru” - promotor al valorilor artistice, creează condiţii pentru formarea specialiştilor în domeniul artelor plastice. Strategia de bază este de a oferi elevilor servicii educaţionale de către un personal calificat, de a dezvolta personalităţi responsabile, cu spirit de echipă, dorinţă de performanţă, adaptabilitate şi toleranţă şi de a le pregăti pentru instituţiile universitare.

Liceul are următoarele obiective:

De a face elevii conştienţi de oportunităţile de carieră în domeniu cultural-artistic;
De a dezvolta cunoştinţele, competenţele şi experienţa elevilor în domeniul cultural-artistic;
De a promova valorile artistice în rândul tinerilor din Republica Moldova;
De a identifica şi valorifica capacităţile individuale ale fiecărui elev;
De a dezvolta personalitatea elevilor, de a-i educa în spiritul valorilor umane naţionale şi universale.